Rakennettu ympäristö -teknologiaohjelma valmisteilla TEKESissä

Ohjelman lähtökohtana ovat rakennetun ympäristön käyttäjien tarpeet ja niiden asettamat vaatimukset kiinteistö- ja rakennusalan toimintatavoille. Ohjelman valmistelussa haetaan kehittäjäkumppaneita toimintatapojen ja prosessien uudistamiseen.

Ohjelman tavoitteena on kiinteistö- ja rakennusalan toimintamalleja kehittämällä lisätä rakennetun ympäristön, kuten rakennusten, katujen ja teiden toimivuutta. Näin voidaan parantaa toimijoiden kilpailukykyä kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Tavoitteena on myös kehittää ja uudistaa liiketoimintamalleja, jotka palvelevat rakennetun ympäristön käyttäjien tarpeita. Tästä hyötyy koko yhteiskunta asiakkaille syntyvän lisäarvon, tuottavuuden kasvun ja rakennetun ympäristön laadun parantumisen kautta.

Ohjelman valmisteluvaiheessa selvitetään sekä rakennetun ympäristön omistajatahojen ja käyttäjien tarpeita ja näkemyksiä että kiinteistö- ja rakennusalan toimijoiden kiinnostusta laaja-alaista kehitystoimintaa kohtaan. Valmistelun aikana tarkennetaan ohjelman tavoitteet, rajaus ja aikataulu. Mikäli selvitykset osoittavat ohjelman tarpeelliseksi, uusi ohjelma käynnistyisi aikaisintaan kesällä 2008.

Takaisin edelliselle sivulle