Rakennetun ympäristön SHOKin valmistelu vauhdissa

Tekesin sekä kiinteistö- ja rakentamisalan yritysten ja järjestöjen välisissä keskusteluissa on tullut esille tarve selvittää myös rakennettua ympäristöä koskevan strategisen huippuosaamisen keskittymän perustamismahdollisuudet. Alustavaa selvitystyötä on tehty työryhmässä, jossa ovat edustettuina Rakennusteollisuus RT ry, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, LVI-Talotekniikkateollisuus ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, VTT ja Tekes. Konsulttina on Markku Vesa Eurodevo Oy:stä.

Strategisen huippuosaamisen keskittymissä on tarkoitus tehdä yritysvetoista ja sovelluslähtöistä tutkimus- ja kehitystoimintaa. Yritykset ovat siis avainasemassa keskittymien perustamisessa, rahoituksessa ja toteutuksessa.

Tähänastisessa selvitystyössä on luotu yleiskuva SHOK-keskittymien toimintaperiaatteista ja –muodoista, rahoitustarpeista sekä siitä, miten varsinainen valmisteluprosessi on järkevä toteuttaa. Liitteenä on valmisteluryhmän kokoamaa aineistoa strategisten huippuosaamisen keskittymistä ja niiden valmistelusta. Lisätietoja löytyy myös osoitteesta http://www.tekes.fi/osaamisenkeskittymat/

Sarja työpajoja valituilla teema-alueilla

Strategisen huippuosaamisen keskittymän perustaminen edellyttää alan johtavien ja innovatiivisimpien yritysten yhteistä tahtoa ja pitkäjänteistä sitoutumista yhdessä päätetyillä painopistealueilla tapahtuvaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Kiinteistö- ja rakentamisalan yritysjohtajien alustavien näkemysten pohjalta tärkeimmiksi strategisiksi tutkimusalueiksi rakennetun ympäristön SHOKissa ovat ehdolla

  • energiatehokkuus
  • ICT-ohjatut prosessit ja työkalut
  • tilat (asumis-, kulutus- ja työympäristöt)
  • väylät ja verkostot

Seuraavaksi on käynnistymässä sarja työpajoja edellä mainituilla teema-alueilla. Työpajoihin kutsutaan yritysten ja tutkimuslaitosten edustajia pohtimaan liiketoimintamahdollisuuksia sekä tutkimuksen ja opetuksen haasteita kullakin teema-alueella. Helmi-toukokuussa 2008 järjestettävissä työpajoissa arvioidaan myös yhteisten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeiden tavoitteita ja luonnostellaan perustaa mahdolliselle yhteiselle tutkimusagendalle.

Ota yhteyttä, mikäli haluat olla mukana SHOK-valmistelussa!

Lisätietoja rakennetun ympäristön SHOK-valmistelusta antavat:Takaisin edelliselle sivulle