Blogi

Rakennusala murroksen kynnyksellä

Megatrendit, kuten kaupungistuminen, digitalisaatio ja ilmastonmuutos, toimivat ajureina rakennusalan muutokselle. Rakentaminen tapahtuu tiivistyvillä kaupunkialueilla entistä haastavimmissa ympäristöissä. Kaupungit rakentuvat niin infran kuin rakennuksien osalta älykkäiksi. Hiilineutraalius ohjaa sekä liikkumismuotojen kehittymistä että energiantuotantoa.

Megatrendien ajama muutos tarjoaa myös uusien teknologioiden ja toimintatapojen hyödyntämismahdollisuuksia. Koneälyn, datan, analytiikan ja robotiikan avulla voidaan muokata toimintatapoja, jotka ovat jo käytössä useilla muilla teollisuuden aloilla. Rakennusala onkin ollut teollisuuden viimeisiä mohikaaneja pitämällä kiinni totutuista vanhoista toimintamalleista, ja ehkä jopa näin itse estänyt alan kehittymisen.

ROTI 2019 -raportin vertailu tutkimus- ja kehittämismenoista oli huolestuttava. Suomessa panostus rakennusalan tutkimukseen ja kehittämiseen on romahtanut kymmenessä vuodessa, kun se muissa Euroopan maissa on samaan aikaan noussut tasaisesti. Muutos on kuitenkin käynnistynyt. Mikä olisikaan vauhti, jos tutkimukseen ja kehittämiseen olisi panostettu paljon enemmän?

Kehittymisen ja innovaatioiden avain on laadukas, alan tarpeita vastaava koulutus. Megatrendien ajama muutos vaikuttaa myös rakennusalan koulutukseen, kun alan työtehtävät muuttuvat jo nyt ja tulevaisuudessa ne muuttuvat yhä edelleen.

Uusia, aiemmin tuntemattomia työtehtäviä on syntynyt esimerkiksi tietomallintamisen ympärille. Rakennusalalla täytyy olla vahvaa substanssiosaamista, mutta ROTI 2019 -raportissa nostettiin esiin myös luovuus ja ongelmanratkaisukyky, jotka mahdollistavat tulevaisuudessa yhä vahvemmin tarvittavan jatkuvan oppimisen.

Rakennusalan yritykset ovat jo pitkään kärsineet kroonisesta osaajapulasta, koska nuoria ei hakeudu alalle riittävästi. Pitkän matematiikan opiskelijoista suurin osa on nykyään tyttöjä, joita ei onnistuta houkuttelemaan teknisille aloille. Ikäpolvista puuttuu siis lähes puolet jo hakutilanteissa.

Tyttöjen houkutteleminen rakennusalalle on mahdollisuus, kun ala tarjoaa paljon erilaisia suuntautumisvaihtoehtoja ja työtehtävien kirjo on laaja. RILin Naisverkoston perustamisella halusimme tehdä entistä näkyvämmäksi sen, että ala sopii ja on mahdollinen kaikille sekä tarjoaa monipuolisesti erilaisia työtehtäviä. Kaikenlainen diversiteetti myös lisää alan kiinnostavuutta ja houkuttelevuutta.

Uudet teknologiat, innovatiiviset yritykset ja alan postiviinen ’pössis’ ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat rakennusalasta muodostuviin mielikuviin, ja siihen, kuinka kiinnostavana ala koetaan. Meillä rakennusalan toimijoilla on iso muutos tehtävänämme, jotta ala harppaa eteenpäin ja näyttäytyy ulkopuolisille, erityisesti nuorille, houkuttelevana ja kiinnostavana alana. 

Rakennusalan toimintakulttuurin muutos pakottaa kyseenalaistamaan vakiintuneita toimintatapoja, tekemään rohkeita uusia kokeiluja ja kehittämään alaa yhdessä. Suunnittelijoiden, urakoitsijoiden, toimittajien ja muiden alan toimijoiden välillä on tehtävä yhteistyötä parhaiden innovaatioiden kehittämiseksi. Kaiken keskiössä ovat rakennetun ympäristön käyttäjät niin rakentamisen aikana kuin sen jälkeenkin.

 

Annina Peisa
RILin hallituksen varapuheenjohtaja
Destia, liiketoimintaryhmän johtaja, maa- ja kalliopalvelut

Kuva: Destia OyTakaisin edelliselle sivulle