Rakennusalalle koulutetut diplomi-insinöörit ovat vastanneet alan tarpeisiin hyvin

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL selvitti vuosina 1990–2010 valmistuneiden 3680 kiinteistö- ja rakentamisalan diplomi-insinöörin opintojen sisällön kolmessa eri yliopistossa. Yliopistoista suosituin oli TKK eli nykyinen Aalto-yliopisto, josta valmistui yli puolet. Suurin pääaine oli rakentamistalous, josta valmistui noin viidennes kaikista. Erilaisia pää- ja sivuaineyhdistelmiä oli yli 500.

Suomessa valmistui vuosina 1990–2010 yhteensä noin 3680 kiinteistö- ja rakentamisalan diplomi-insinööriä. Kaikista valmistuneista 2130 eli yli puolet valmistui TKK:lta, nykyisestä Aalto-yliopistosta. TTY:ltä valmistui hieman yli 1090 ja Oulun yliopistosta 570 diplomi-insinööriä tutkitulla ajanjaksolla.

Suosituimmat pääaineet olivat rakentamistalous 670 ja talonrakennus 570 diplomi-insinöörillä. Samat opintosuunnat olivat suosituimpia myös sivuaineina, tosin toisin päin eli suosituimpana oli talonrakennus. Kaikkiaan opiskelijat olivat luoneet itselleen yli 500 erilaista pääaine-sivuaine -yhdistelmää.

”Yhdistelmien valtava määrä heijastelee alan monipuolisia uramahdollisuuksia”, toteaa kehitysjohtaja Teemu Vehmaskoski Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:stä. ”Tarve monipuolisuudelle on myös markkinatestattu: rakentamisalan diplomi-insinööreillä on viimeiset kymmenen vuotta käytännössä vallinnut täystyöllisyys.”

Tampereen teknillisen yliopiston aiemmin vastavalmistuneille laatimista palautekyselyistä käy ilmi, että tutkinnon sisältöön ja sen luomiin valmiuksiin ollaan 80-90-prosenttisesti  tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä. Lisäharjoitusta opintojen aikana kaivattiin lähinnä välinetaidoissa, erityisesti suullisessa viestinnässä, projektinhallinnassa ja johtamistaidoissa.

”Opintojen kovaa perustaa ovat looginen päättely, luonnontieteet ja yleissivistys. Niiden päälle pää- ja sivuaineilla rakennettava syvä substanssiosaaminen antaa eväät ensimmäisiin työtehtäviin”, toteaa Vehmaskoski. ”Välinetaitoja tarvitaan läpi elämän, ja siksi niitä tulee soveltaa myös syventymiskohteiden opetusmenetelmissä alusta alkaen.”

Tutkimus valmistuneista tehtiin osana RILin hallituksen nimeämän Rakennetun ympäristön asiantuntijat 2025 -teemaryhmän työskentelyä. Teemaryhmän tarkoituksena on kartoittaa keskeisiä yhteiskunnallisia ja ammatillisia kehityskulkuja, jotka tulevat vaikuttamaan rakennusalan diplomi-insinöörien osaamistarpeisiin.

Lisätiedot: Kehitysjohtaja Teemu Vehmaskoski, RIL, 050-352 6878, @ril.fiTakaisin edelliselle sivulle