Rakennusalan diplomi-insinöörien palkat kasvoivat yli 4 prosenttia

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin jäsenille tehtiin jaksolla 12/2011-1/2012 palkkakysely internet-kyselynä. Kysely osoittaan, että rakennusalan diplomi-insinöörien palkat kasvoivat yli 4 prosenttia.

Joulukuussa 2011 kokopäivätyötä tekevien vastaajien kuukausiansioiden keskiarvo oli 5 308 €/kk ja mediaani 4 820 €/kk. Kuukausipalkka sisältää peruspalkan, luontoisetujen verotusarvon ja eräät kuukausittain maksettavat muuttuvat palkan osat kuten myyntiprovisiot. Se ei sisällä lomarahoja, ylityökorvauksia eikä vuosibonuksia.

Vastaajien joukossa oli aiempaa enemmän muutaman viime vuoden aikana valmistuneita, minkä vuoksi koko joukon keskipalkka laski hieman viimevuotisesta. Kun tämä jakaumien ero otetaan huomioon, valmistumisvuosi-identtinen palkkakehitys on 4,1 prosenttia.

Vastaajista palkka oli noussut 77 %:lla, pysynyt ennallaan 16 %:lla ja laskenut 1,5 %:lla. Viime vuotta enemmän palkkaa saaneiden keskimääräinen palkannousu oli 352 euroa, mutta suuret korotukset menevät harvoille, sillä puolet korotuksista oli korkeintaan 200 euron suuruisia. Lisää palkkaa saaneista 71 % ilmoitti saaneensa yleiskorotuksen, ja 46 % kertoi sen olleen ainoa palkan nousuun vaikuttanut tekijä.

Tulospalkkioiden piirissä oli 54 % kokopäiväisesti työssä käyvistä vastaajista. Heistä 75 % kertoi saaneensa tulospalkkion viimeksi kuluneelta vuodelta. Julkisella sektorilla tulospalkkioiden keskiarvo oli 2 370 euroa ja mediaani 1 600 euroa. Yksityisellä sektorilla tulospalkkioiden keskiarvo oli
7 624 euroa ja mediaani 3 200 euroa.

Ensimmäistä kertaa palkkakyselyyn sisällytettiin myös työuraa ja osaamista käsitteleviä kysymyksiä. Vuoden 2011 lopussa vastaajien työuran pituus oli keskimäärin 14,8 vuotta. Ura pyydettiin jakamaan korkeintaan viiteen työtehtävään. Yksittäisen tehtävän kesto oli keskimäärin 5,1 vuotta.

Rakennusalan diplomi-insinöörin urapolku johtaa neljällä askeleella ja noin 20 vuodessa käytännössä yhtä suurin todennäköisyyksin itsenäisen asiantuntijan, päällikön tai yksikön johtajan rooliin. Koko organisaation johtoon nousee viidennessä työtehtävässään lähes joka viides.

Vastaajien mukaan nykyisessä työtehtävässä tarvittavista osaamisista tärkeimpiä ovat teknis-tieteellinen yleisosaaminen ja looginen ajattelu, sosiaaliset taidot sekä ajankohtainen tieto toimialasta kokonaisuutena. 55 % vastaajista ei ollut osallistunut vuoden 2011 aikana täydennyskoulutuksiin. Täydennyskoulutuksiin osallistuneet olivat käyttäneet siihen keskimäärin 5 päivää vuodessa.

Kysely lähetettiin RILin 3200 valmistuneelle työikäiselle jäsenelle. Vastaajia oli 838 eli vastaus-prosentti oli 26 %. Vastaajista miehiä oli 79 % ja naisia 21 %. Miesten ikä oli keskimäärin 45 vuotta ja naisten 38 vuotta. Vastaajista työskenteli yksityisellä sektorilla 74 % ja julkisella sektorilla 26 %. Työsuhteista oli vakituisia 97 % ja määräaikaisia 3 %.

Kyselyn tuloksiin pääset tutustumaan tästä.

Lisätiedot: RIL, johtaja Teemu Vehmaskoski, 050-352 6878 ja etunimi.sukunimi@ril.fiTakaisin edelliselle sivulle