Rakennusalan diplomi-insinöörien palkat nousivat, työllisyys hyvä

Vuonna 2009 kaikkien vastaajien kokonaispalkkojen keskiarvo oli 5240 euroa kuukaudessa, mikä on 3,3 % enemmän kuin vuonna 2008. Kokonaispalkkojen mediaani oli nyt 4800 euroa kuukaudessa. Kokonaispalkat sisältävät kuukausipalkan, lomarahat ja bonukset.

Vastaajista palkka oli noussut 71 %:lla, pysynyt ennallaan 16 %:la ja laskenut 3 %:lla. Palkankorotuksista 89 % oli yleiskorotuksia.

Tulospalkkioita oli saanut 41 % vastaajista. Julkisella sektorilla tulospalkkioiden keskiarvo oli 2270 euroa ja mediaani 1800 euroa. Yksityisellä sektorilla tulospalkkioiden keskiarvo oli 8970 euroa ja mediaani 5000 euroa.

Vastaajien toimiasema ja insinööri-ikä normalisoimalla vastaajajoukossa naisen palkka oli 6,4 % matalampi kuin miehillä. Tähän voi osaltaan vaikuttaa se, että insinööri-ikä ei huomioi työelämästä mahdollisesti poissa oltuja vuosia. RILin ja TEKin jäsenten välillä palkoissa sen sijaan ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa.

Vastaajista 66 % ilmoitti pitävänsä organisaationsa työtilannetta vakaana tai melko vakaana. Oman työtilanteensa arvioi vakaaksi tai melko vakaaksi 84 % vastaajista. Molemmissa parannusta edelliseen vuoteen tuli runsaat 3 %.

Rakennusalan diplomi-insinöörikoulutuksen saaneita työttömiä työnhakijoita oli vuoden 2010 maaliskuun lopussa vain 116 henkilöä (vuotta aiemmin 108), alle 2 % työikäisistä. Tätä voidaan normaalioloissa pitää käytännössä täystyöllisyytenä. Kaikkiaan työnhakijoita eli työttömiä ja lomautettuja yhteensä oli 235 (vuotta aiemmin 222).

DI-katsaus 2010 on jatkoa palkkatutkimuksille, joita on tehty vuodesta 2002 lähtien. Katsaus perustuu Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin valmistuneille työikäisille jäsenille tehtyyn työmarkkinatutkimukseen, joka tehtiin internet-kyselynä jaksolla 12/2009-1/2010. Kyselyyn vastasi 827 RILin jäsentä. DI-katsaus on kokonaisuudessaan RILin jäsenten luettavissa RILin verkkosivuilla www.ril.fi .


Lisätiedot:
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry.
Kehitysjohtaja Teemu Vehmaskoski, puh. 050-352 6878, teemu.vehmaskoski@ril.fi

Takaisin edelliselle sivulle