Rakennusalan diplomi-insinöörien palkat nousseet, lomautettujen määrä kasvussa

Yliopistoissa työskentelevät jäävät koko työuransa ajan palkoissa jopa 20 % muiden työnantajaryhmien alapuolelle. Valtion muut työtehtävät sen sijaan ovat palkkaukseltaan kilpailukykyisiä teollisuudelle koko työuran ajan. Bonukset olivat yksityisellä puolella asiantuntijoille noin kahden viikon, keskijohdolle noin kuukauden ja johdolle noin kahden kuukauden palkan suuruiset. Julkisella puolella bonukset olivat kaikissa työntekijäryhmissä 1-2 viikon palkan suuruiset.

Naisten ja miesten palkkakehitys eroavat toisistaan koko työuran ajan naisten tappioksi. Naiset saavat keskimäärin 8 % huonompaa palkkaa kuin insinööri-iältään ja työtehtäviltään vertailukelpoiset miehet. Insinööri-ikä ei kuitenkaan huomioi työelämästä mahdollisesti poissa oltuja vuosia, mikä heijastuu myös palkkakehityskäyrien muotoon.

Jopa 40 % ylityötä tehneistä ei saanut tai ei tiennyt saavansa minkäänlaista korvausta tehdystä työstä. Yli 80 % vastaajista ilmoitti matkustavansa työajalla. Kaksi kolmasosaa matkustavista ilmoitti, ettei matka-ajan ylitöitä korvata tai tiedetä korvattavan.

Miltei 60 % vastaajista koki työmääränsä liian suurena ja kolmannes työuupumuksensa vähintään ongelmalliseksi. Työviihtyvyydelle annettiin kuitenkin kokonaisuutena positiivinen arvosana, ja 75 % vastaajista koki mahdollisuudet oman työnsä organisointiin hyviksi tai erittäin hyviksi. Samalla yli 80 % vastaajista piti omaa työtilannettaan vakaana tai melko vakaana.

Rakennusalan diplomi-insinöörikoulutuksen saaneita työttömiä työnhakijoita oli vuoden 2009 huhtikuun lopussa vain hieman yli 100 henkilöä, siis alle 2 %. Tätä voidaan normaalioloissa pitää käytännössä täystyöllisyytenä. Huolestuttavaa on kuitenkin havaita, että kaikkien työnhakijoiden määrä (joka sisältää työttömien lisäksi myös lomautetut) on kasvanut viidessä kuukaudessa jopa 50 %, kaikkiaan lähes 240:een.

DI-katsaus 2009 on jatkoa palkkatutkimuksille, joita on tehty vuodesta 2002 lähtien. Rakennus- ja kiinteistöala työllisti vuonna 2008 Tilastokeskuksen mukaan noin 250 000 henkilöä. Heistä rakennusalan diplomi-insinööri -tasoisen koulutuksen saaneita oli noin 5 900. DI-katsaus 2009 käsittelee vuoden 2008 lopussa kerättyjä tietoja palkoista ja työtyytyväisyydestä. Kyselyyn vastasi 860 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin jäsentä.


Lisätiedot:
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry.
Kehitysjohtaja Teemu Vehmaskoski, puh. 050-352 6878,
teemu.vehmaskoski@ril.fiTakaisin edelliselle sivulle