Rakennusalan ja julkisen sektorin yhteinen tavoite: Hyvä rakennettu ympäristö

Valtioneuvoston vuonna 2003 hyväksymän rakennuspoliittisen ohjelman tavoitteet ovat edelleen ajankohtaisia. Tavoitteiksi asetettiin muun muassa rakennusalan koulutuksen kehittäminen, rakennusten energiatehokkuuden parantaminen, korjausrakentamisen tehostaminen, rakentaminen asukkaiden ehdoilla sekä joustavampi kaavoitus.

Rakennuspoliittisen ohjelman seurantaraportin vastaanottanut asuntoministeri Vapaavuori totesi, että vaikka ohjelman valmistumisesta onkin kulunut jo jonkin aikaa, vain kehittämiskohteiden tärkeysjärjestys on muuttunut. "Ohjelmatyön ja seurannan aikana muun muassa rakennusalan koulutuskysymykset, kaavoituksen joustavoittaminen ja kiinteistöalan rahoitusmuotojen kehittäminen nousivat tavoitteina ylitse muiden. Tänään tärkeimpiä tavoitteita on rakennusten energiatehokkuuden parantaminen ja korjausrakentamisen kehittäminen."

Suurin osa ohjelman tavoitteista on sellaisia, että niitä ei saavuteta kerralla, vaan niiden hyväksi on tehtävä pitkäjänteistä työtä. Yksi yhteistyön muoto on Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi, vapaamuotoinen yhteenliittymä, joka kokoaa kiinteistö- ja rakennusalan sekä eri ministeriöt säännöllisesti käsittelemään toimialan kehittämisen kannalta tärkeimpiä ajankohtaisia asioita.

Loppuraportti

Lisätietoja ympäristöministeriön verkkosivuiltaTakaisin edelliselle sivulle