Rakennusalan opetus ja tutkimus Oulun yliopistossa

Pohjois-Suomi tarvitsee rakennetun ympäristön yliopistotasoisen koulutuksen ja tutkimuksen vahvistamista sekä laajentamista

Kiinteistö- ja rakennusfoorumi on esittänyt hallitusohjelmatavoitteekseen 2011-2015 mm. "osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen". Tähän tavoitteeseen liittyen Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n Pohjois-Suomen osasto, Pohjois-Suomen Rakennusklusteri ry ja Oulun kauppakamarin rakennusalan valiokunta kiinnittävät huomiota rakennusalaa vaivaavaan valtakunnalliseen ja erityisesti Pohjois-Suomeen kohdistuvaan diplomi-insinööripulaan.

Tämän vuoksi em. yhteisöt ovat laatineet asiasta liitteenä olevan kaksisivuisen tietopaketin, joka löytyy tästä linkistä. Yhteisöjen tavoitteena on, että Oulun yliopiston toimintaedellytyksiä rakennetun ympäristön opetuksen ja tutkimuksen osalta vahvistetaan ja että asia kirjataan vaalikauden 2011-2015 hallitusohjelmaan. Toivomuksena on myös, että puolueet saattavat asian valittavan opetusministerin ja ministeriön virkamiesten tiedoksi.

Yhteisöt muituttavat, että valtioneuvoston hyväksymän koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisohjelman 2007-2012 (OpM:n julkaisu 2008:9) mukaan lisätään arkkitehtuuriin ja rakentamiseen yliopistotasolle yhteensä 122 aloituspaikkaa.Takaisin edelliselle sivulle