Rakennusfysiikka 2013 tuo esiin uutta tietoa kosteusturvallisesta rakentamisesta

Tampereen teknillisen yliopiston Rakennustekniikan laitos ja Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL järjestävät valtakunnallisen rakennusfysiikkaseminaarin nyt kolmannen kerran. Rakennusfysiikka 2013 kokoaa laajasti rakennusalan ammattilaiset kuuntelemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista rakennusfysiikkaan liittyvistä aiheista Tampere-talolle 22.-24.10.

Rakennusfysiikka on noussut keskeiseksi osaamisalueeksi nykyisessä rakentamisessa. Mm. rakenteiden kosteusvauriot ja homeongelmat sekä kiristyneet energiansäästötavoitteet ovat aiheuttaneet sen, että rakennusala kaipaa jatkuvasti uutta tietoa rakennusfysiikkaan liittyvistä tutkimustuloksista ja hyvistä käytännön ratkaisuista.

Seminaarin kansainväliset pääpuhujat Ruotsista ja Saksasta

Professori Jesper Arfvidsson Lundin yliopistosta käsittelee puheenvuorossaan ”Moisture Safety in Highly Insulated Constructions” energiatehokkuuden, kosteusturvallisten rakenteiden ja sisäilman laadun asettamien vaatimusten yhdistämistä uudis- ja korjausrakentamisessa. Ruotsissa on viimeaikaisissa tutkimuksissa havaittu, että rakennusten kosteus- ja homevauriot ovat lisääntyneet. Kyse on virheistä rakennusten suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä. Osaltaan tähän ovat syynä mm. kasvaneet eristepaksuudet: rakennuksen ulkovaipparakenteen kosteustekninen toiminta muuttuu vaipan läpi tapahtuvien lämpöhäviöiden vähentyessä eikä uudenlaisen rakenteen rakennusfysikaalista toimintaa tunneta riittävästi.

Professori Arfvidsson esittelee puheenvuorossaan työkalun rakennusprosessin virheiden vähentämiseksi. Ruotsissa kehitetty ByggaF-järjestelmä tähtää siihen, että kosteusturvallisen rakentamisen reunaehdot kulkevat mukana läpi koko rakentamisprosessin. Kaikki rakennushankkeen osapuolet kaikissa rakentamisen vaiheissa tunnistavat näiden ehtojen asettamat vaatimukset, osaavat toimia niiden mukaan ja myös dokumentoivat kosteusturvallisuuteen vaikuttavat toimenpiteensä yhtenäisellä tavalla.

Koska Ruotsin rakennuskanta ja rakentamiskulttuuri vastaa hyvin paljon suomalaista, ovat puheenvuorossa esille tulleet ilmiöt hyvin sovellettavissa Suomen oloihin. Ruotsin rakennuskannassa havaitut vaurioitumismekanismit esiintyvät hyvin todennäköisesti ennen pitkää myös Suomessa. Asiaa on jo tutkittukin hiljattain päättyneessä kansallisessa FRAME-hankkeessa. Ja kuten Ruotsissa, meilläkin on tiedostettu mm. homekouluongelman myötä tarve löytää keinoja ja työkaluja rakennusprosessin laadun ja kosteusturvallisuuden parantamiseen.

Rakennusfysiikan professori John Grunewaldin Dresdenin teknillisen yliopiston (TU Dresden) yksikön tavoitteena on tuottaa monipuolista, monitieteellistä tutkimusta ja opetusta rakennusalan eri osapuolten tarpeisiin. Rakennusfysiikan tutkimusryhmä on erityisen tunnettu rakenteiden rakennusfysikaalisen mallintamisen ja siihen tarvittavien laskenta- ja sovellusohjelmien uraauurtavasta tutkimus- ja kehitystyöstä.

Professori Grunewaldin puheenvuoro ”Current topics and challenges in German building physics research” käsittelee tämän hetken rakennusfysikaalisia saavutuksia ja haasteita Saksan rakennussektorilla, erityisesti rakennusten toiminnan simulaatiotutkimuksen näkökulmasta. Puheenvuorossa esitellään Saksan liittohallituksen rakennusten energiankäyttöön ja uusien materiaalien tutkimukseen liittyvää politiikkaa. Liittohallituksen aloitteesta ja rahoittamana on käynnistetty energiatehokkaiden kaupunkien EnEff-Stadt -tutkimushanke, johon liittyy mm. koerakentamista uusien materiaalien ja simulaatiopohjaisten suunnitteluohjelmien avulla.

Havaintoja eduskunnan tarkastusvaliokunnan työstä home- ja sisäilmaongelmien parissa kertookeskiviikkona 23.10. kansanedustaja, eduskunnan tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Tuija Brax.

Seminaarin ohjelma.Takaisin edelliselle sivulle