Rakennusten savunpoiston hallintaan uusi RIL-ohje

Rakennusten savunpoiston tarkoituksena on turvata ihmisten pelastautuminen pitämällä poistumisreittejä savuttomina, helpottaa pelastushenkilöstön pelastus- ja sammutustyötä sekä vähentää savun aiheuttamia vahinkoja. Savunpoistolaitteiden asianmukaisuus ja toimivuus ovat kiinteistön paloturvallisuuden tärkeitä osatekijöitä. Uusi ohje RIL 232-2012 Rakennusten savunpoisto – suunnittelu, toteutus ja ylläpito on tähän tärkeä työkalu.

Rakentamismääräyskokoelman E-osat sekä muut rakennus- ja pelastusalan viranomaissäädökset antavat varsin niukasti ohjeita savunpoiston yksityiskohtaisempaan hallintaan. Uuden ohjeen tarkoitus on olla eri osapuolten käytännön savunpoiston hallinnan työkalu paitsi määräysten ja säädösten myös EN-standardien soveltamisessa.

Julkaisussa esitetään sekä perusasiat että yksityiskohdat toimintavarmalle savunhallintalaitteistolle, joka saadaan aikaan hallitsemalla koko rakentamisprosessi hankesuunnitteluvaiheesta ylläpitoon ja käyttöön. Kirjan pääsisältönä on suurten tilojen savunpoisto. Ohje on perusteellisesti uudistettu versio vuonna 2007 ilmestyneestä ensimmäisestä savunpoisto-ohjeesta ”RIL 232-2007 Rakennusten paloturvallisuus - savunpoiston suunnittelu, laitteiston asennus ja ylläpito”. Siinä on otettu huomioon uusimmat standardit sekä pelastus- ja rakennusalan säädökset, joista merkittävin on Euroopan unionin rakennustuoteasetus.

Julkaisu antaa suunnitteluohjeet savunpoiston mitoitukselle ja laitteistoille sekä niiden asennus-, kunnossapito- ja käyttöohjeet tavoitteena tarkoituksenmukainen ja riittävä paloturvallisuustaso. Kirja palvelee aikaisempaa paremmin suunnittelijoita ja viranomaisia. Se helpottaa myös rakennuttajien, laitetoimittajien ja urakoitsijoiden työtä. Julkaisu toimii lisäksi oppikirjana.

Ohjeen päivityksestä on vastannut tekn. lis. Pekka Kallioniemi. Sähköasiat on päivittänyt Pentti Kautto. Alan asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä, joka on edustanut pelastus- ja rakennusvalvontaviranomaisia, LVIS- suunnittelijoita ja paloteknisiä suunnittelijoita sekä laitevalmistajia, on ohjannut työtä ahkerasti.

***
Lisätiedot:
Pekka Kallioniemi, päätoimittaja ja pääkirjoittaja, 050-4129 701, pekka@piikallio.fi
Pentti Kautto, sähköasiat, pentti.kautto@anlix.fi
Gunnar Åström, RIL, tekninen johtaja, 040-514 4823, gunnar.astrom@ril.fi

Myynti: RIL, pirkko.snellman@ril.fi, puh. 0207 120 600/Pirkko Snellman.Takaisin edelliselle sivulle