Rakennusten turvallisuutta ja terveellisyyttä seurattava katselmusmenettelyllä

RIL on huolissaan rakennusten turvallisuuden ja terveellisyyden heikkenemisestä. RILin puheenjohtaja Ralf Lindberg totesi Turussa 15.4. liiton kevätkokouksen avauksessa, että olemassa olevien rakennusten katselmusmenettely tulee ottaa käyttöön pikaisesti riskikohteissa.

Suomessa sortuu tai vaurioituu vuosittain jopa sata rakennusta. Vaikka valtaosa onnettomuuksista ja vaaratilanteista tapahtuu talvella, lumikuorma on vain harvoin ollut pääsyy onnettomuuksiin. Onnettomuustutkinnoissa on käynyt ilmi, että lähes poikkeuksetta rakenteet eivät ole kestäneet niitä kuormia, jotka sen olisi oikein suunniteltuna ja toteutettuna pitänyt kestää.

Onnettomuudet ovat vuosien varrella vaatineet paitsi suuria aineellisia menetyksiä myös kuolonuhreja. Suuronnettomuuden vaara on ollut lähellä useasti. Tuorein tällainen tapaus oli Järvenpään urheiluhallin katon romahtaminen keväällä 2010.

Suomessa on useita halleja ja kaupparakennuksia, joiden katoille pitäisi tehdä entistä paremmat turvallisuustarkistukset. Tällä hetkellä rakenteiden tarkastaminen on satunnaista eikä sille ole yhtenäistä käytäntöä. Myös onnettomuustutkintakeskus on kiinnittänyt huomiota tilanteeseen ja todennut, että erityisesti niitä rakennuksia, joissa on riski suurille henkilövahingoille, olisi syytä tarkistaa paremmin.

Samaan aikaan rakenteellisen turvallisuuden kanssa myös rakennusten homeongelmat ovat nousseet julkiseen keskusteluun. Ympäristöministeriön arvion mukaan jopa 600 000 – 800 000 suomalaista altistuu homeesta aiheutuville sisäilman epäpuhtauksille päivittäin. Kosteus- ja homevauriot aiheuttavat terveydenhuoltojärjestelmällemme yli 200 miljoonan euron kustannukset vuodessa. Huonon sisäilmaston taloudellisen vaikutuksen on arvioitu olevan yhteensä jopa kolme miljardia euroa vuodessa. Luku on samaa suuruusluokkaa kuin Suomen koko rakennuskannan vuotuiset lämmityskulut.

Rakennusten turvallisuuden ja terveellisyyden lähtökohtana tulee aina olla asiantunteva suunnittelu, laadukas toteutus sekä asianmukainen käyttö- ja ylläpito. Valitettavasti kokemus on kuitenkin osoittanut, että käytännössä näin ei aina ole. Turvallisuuden ja terveellisyyden varmistamiseksi tarvitaankin järjestelmä, jonka avulla asiantuntija säännöllisesti tarkastaa rakennukset.

RIL on mukana kansallisessa rakenteellisen turvallisuuden johtoryhmässä, joka on päättänyt käynnistää katselmusmenettelyn valmistelun. Kuluvan kevään aikana tehtävän selvitystyön päätavoitteena on laatia ehdotus menettelyksi, jolla säännöllisesti tarkastettaisiin olemassa olevien, riskiryhmiin kuuluvien rakennusten rakenteellinen turvallisuus ja terveellisyys. Selvityksen on tarkoitus valmistua kuluvan vuoden aikana. Saatujen kokemusten kautta menettelyä voidaan laajentaa myös muihin rakennuksiin.

**

Kiinteistö- ja rakentamisalan toimijat perustivat vuosituhannen alussa sattuneiden kattoromahdusten jälkeen rakennusten rakenteellisen turvallisuuden johtoryhmän. Ryhmän tehtävänä on ollut ehdottaa ja toteuttaa toimia, joilla edistetään ja varmistetaan rakennusten rakenteellista turvallisuutta ja terveellisyyttä.

Rakenteellisen turvallisuuden johtoryhmän muodostavat Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, Kiinteistöpalvelut ry, Rakennustarkastusyhdistys RTY ry, Rakennusteollisuus RT ry, Suomen kuntaliitto, Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL ry, Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry ja ympäristöministeriö.Takaisin edelliselle sivulle