Rakennusteollisuus torjuu jyrkästi asuntoministerin ja Helsingin kaupungin syytökset

”Rakennusteollisuus RT ry on selvittänyt pikaisesti tilannetta. Jäsenyritykset ovat pääsääntöisesti jo siirtyneet uusien määräysten mukaisten tai jopa niitä energiatehokkaampien rakenteiden käyttäjiksi. Rakennuslupahakemuksia jättäneet yritykset eivät tunnista hankkeissaan aihetta näille vakaville syytöksille. Sen takia sekä ministerin että kaupunginjohtajan löysät heitot tuntuvat aivan kohtuuttomilta”, paheksuu tilannetta RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti.

”Näille syytöksille ei löydy perusteluja kummassakaan lehtijutussa - vain kevyttä arvailua. Rakennuslupahakemusten määrä on Helsingissä kyllä noussut. Kellään ei kuitenkaan tunnu olevan tietoa siitä, onko kyse teollisuus-, toimisto- vai asuntorakentamisesta, ovatko kohteet uudisrakentamista, remonttikohteita tai energia-avustusprojekteja, puhumattakaan suunnitelmien sisällöstä energiatehokkuusmielessä”, toteaa Pipatti ja toivoo viranomaisilta nyt asian tarkempaa ja nopeaa analyysiä.

Rakennusluparuuhkasta kertova uutinen, johon Vapaavuori perusti vahvan tunnepurkauksensa, ilmestyi torstain Rakennuslehdessä. Siinä Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston virastopäällikkö Lauri Jääskeläinen aloitti rakennusalan arvostelun. Hän epäili lupakohteiden energiatehokkuutta, vaikka hänen sanojensa mukaan ”hakemuksia ei oikein ole vielä ehditty penkomaan”. Tähän faktatietoon ilmeisesti perustuu vahvana purkautunut arvostelu.

Alan yritykset - sekä urakoitsijat että tuoteteollisuus — ovat erittäin vahvasti sitoutuneet energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden läpivientiin rakentamisessa. Siitä ovat esimerkkeinä yritysten valmiit ratkaisut, joilla on päästy hyvin tammikuussa voimaantulleisiin energiamääräyksiin, ja lukuisat kehityshankkeet, joilla uudelleen jo vuonna 2012 tiukentuviin rakentamismääräyksiin vastataan.

”Vuodenvaihteen rakennusluparuuhkan tulkinta alan vihamielisyydeksi energiatehokkuutta kohtaan on kertakaikkiaan väärä. Ajatus, että lupia haetaan varastoon ja varmistetaan siten mahdollisuus vanhentuneiden määräysten mukaisten talojen rakentamiselle vuosikausiksi eteenpäin, ei ole tästä maailmasta. Suurin osa hakemuskohteista osoittautuu asiaa hiukan enemmän tutkittaessa tammikuussa voimaantulleiden energiamääräysten mukaisiksi”, toteaa Pipatti.

Vapaavuori ja Penttilä ovat syytöksiensä kohteeksi ottaneet yksioikoisesti rakennusliikkeet. On muistettava, että rakennuslupaa hakee aina rakennushankkeeseen ryhtyvä taho, siis rakennuttaja kuten Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT. Lienee myös unohtunut, että hakemuksista on vain osa uudisasuntotuotantoa koskevaa. Tämän lisäksi tämän vuoden 23.000 asuntoaloituksesta on perustajaurakointikohteiden asuntoja vajaa neljäsosa, siis kohteita, joissa rakennusliike on rakennuttaja. Lopuissa asuntokohteissakin päätöksen tekevät rakennuttajat, rahoittajat ja pientalokohteissaan yksityiset ihmiset.

Lue lisää RT:n sivuiltaTakaisin edelliselle sivulle