Rakennustiedon ga-palkinto 2009 Helena Soimakalliolle

Rakennustiedon ga-palkinto myönnettiin seuraavin perusteluin: ”Toimitusjohtaja Helena Soimakallion myötä Rakennusinsinöörien liitto RIL on näkyvästi vahvistanut rooliaan rakennetun ympäristön vastuunkantajana. Hän on ollut keskeisesti mukana ajankohtaisissa hankkeissa, joiden käynnistämisessä ja loppuunsaattamisessa on tarvittu kirkasta näkemystä, nopeaa toimintaa ja pitkän matkan kestävyyttä. Mainittakoon vaikkapa Osaamisbarometri, ROTI Rakennetun ympäristön tila -selvitys ja RYM-SHOK -hanke, jotka ovat tuoneet tärkeää uutta tietoa rakentamis- ja kiinteistöalalle ja sysänneet koko alan kehitystä merkittävästi eteenpäin.

Helena Soimakallio toimii myös useissa rakennetun ympäristön yhteistyörakenteissa. Hänen valoisa, energinen ja ennakkoluuloton asenteensa kannustaa yhteistyökumppanit avoimeen, luovaan keskusteluun, jonka johdosta yhteistyö on aina sekä miellyttävää että tuloksellista.”

Vuoden 2007 palkinnon saivat WWF:n pääsihteeri Timo Tanninen ja markkinointipäällikkö Anneli Alfthan.

Takaisin edelliselle sivulle