Rakentamisen laatu turvattava laaja-alaisella osaamisella

"Aidosti laaja-alainen osaaminen ja yhteistyö yli osaamisalueiden rajojen mahdollistavat rakentamisen ja rakennetun ympäristön laadun kohdatessamme nyt useita yhteiskuntaan vaikuttavia muutoksia samanaikaisesti", linjasi asuntoministeri Jan Vapaavuori opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön yhteisessä seminaarissa tänään Säätytalolla.

Ministerin mukaan ilmastonmuutos ja siitä seuraavat vaatimukset rakentamiselle, rakennuskannan ja väestön ikääntyminen, kaupungistuminen ja teknologinen kehitys asettavat rakentamiselle sellaisia haasteita, jotka vaativat yhä useammin eri aloja yhdistelevää tietoa ja taitoa.

"Rakennetulla ympäristöllä on valtava vaikutus jokapäiväiseen elämäämme ja lisäksi siihen on sidottu noin kaksi kolmasosaa kansallisvarallisuudestamme. Kyse on siis erittäin merkittävästä asiasta", ministeri Vapaavuori totesi.

Asuntoministeri muistutti, että vastedes hyvän ja monialaisen suunnittelun rooli tulee korostumaan entisestään.

"Vuoden 2012 alusta uudisrakentamisessa siirrytään kokonaisenergian tarkasteluun yksityiskohtien normeeraamisen sijaan. Tällöin ratkaisevaan rooliin nousevat suunnitteluvaiheessa tehdyt valinnat. Hyvin suunniteltu on siis tulevaisuudessa enemmän kuin puoliksi tehty."

Vapaavuoren mukaan oman haasteensa alan osaamiselle asettaa työntekijöiden eläköityminen: arvioiden mukaan rakennusalalla toimivista 70 prosenttia siirtyy työelämän ulkopuolelle vuosina 2000–2015.

"Alalle on siis löydyttävä merkittävä määrä työntekijöitä sekä osaamista jo tätä poistumaa korvaamaan. Uusien osaajien lisäksi vanhojen on voitava ylläpitää osaamistaan, mikä edellyttää nykyisin paitsi jatkuvaa kouluttautumista, myös kykyä omaksua uusia toimintamalleja. Kun työelämä muuttuu, myös koulutuksella on paineita muutokseen."Takaisin edelliselle sivulle