Rakentamismääräyskokoelman osan A2 antaminen siirtyy seuraavalle hallituskaudelle

Rakennuksen suunnittelijoita ja suunnitelmia koskevan rakentamismääräyskokoelman osan A2 uudistyön loppuun vieminen jää seuraavalle hallituskaudelle. Maaliskuun puolivälissä päättyneellä lausuntokierroksella saatiin runsaasti asiantuntevaa palautetta, joka käydään huolella läpi.

A2-osa täydentää maankäyttö- ja rakennuslaissa hyvälle suunnittelulle asetettuja vaatimuksia ja määrittelee keskeisten toimijoiden, rakennushankkeeseen ryhtyvän, pääsuunnittelijan ja muiden suunnittelijoiden sekä viranomaisten tehtäviä ja vastuita. Se myös määrittelee, mitä pätevyyksiä ja muita valmiuksia eri vaatimustason suunnittelutehtävissä eri suunnittelualoilla vaaditaan ja mitä suunnitelmien tulee sisältää.

Uudistuksen pääkohtia on yleisesti pidetty tervetulleina ja soveltamista selkeyttävinä. Erityisesti suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määrittäminen ja vaadittavat koulutus- ja kokemusvalmiudet edellyttävät kuitenkin yhä selkeyttämistä. Säädökseen on myös tarkoitus liittää kattava perusteluosa. Tavoitteena on yleisesti hyväksyttävä, yhtenäisesti sovellettava sekä suunnittelun ja rakentamisen hyvää laatua edistävä selkeä asetus.

Pyrkimyksenä on yhteen sovittaa muiden rakentamisen valvontaan liittyvien säädösten valmistelu ja saattaa kaikki säädökset voimaan yhtä aikaa.

Lisätietoja:
Rakennusneuvos Aila Korpivaara, ympäristöministeriö,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 050 572 6357Takaisin edelliselle sivulle