RAKEVA-palkinto Risto Vahaselle ja elämäntyöRAKEVA Aaro Kohoselle

Rakennustietosäätiö RTS:n hallitus myönsi vuoden 2007 RAKEVA-palkinnon diplomi-insinööri Risto Vahaselle, Vahanen-yhtiöt, seuraavin perusteluin: - Risto Vahanen on julkisella esiintymisellään korostanut korjausrakentamisen tärkeyttä ja ollut aktiivisesti kehittämässä uusia suunnittelumenetelmiä ja -ratkaisuja aina kuntoarvioista rakennuksen teknisiä ja kulttuurisia lähtökohtia kunnioittaviin rakenneratkaisuihin ja kustannushallintaan asti. Vahasen vahvoja aloja ovat rakennusfysiikka, elinkaaritekniikka, korjausrakentaminen ja uudisrakennusten rakennesuunnittelu.

RTS:n hallitus päätti jakaa vuonna 2007 myös ElämäntyöRAKEVA-palkinnon diplomi-insinööri Aaro Kohoselle seuraavin perusteluin: - Aaro Kohosen toiminta rakennusalalla on ollut monipuolista ja menestyksellistä erityisesti rakennetekniikan konsulttina ja alan kehittäjänä. Hänen perustamansa konsulttitoimisto laajeni hänen johdossaan merkittäväksi alan konserniksi. Hän on toiminut aktiivisesti rakennusalan järjestöissä mm. SNILin, SKOLin ja TRY:n hallituksissa sekä Rakeva-säätiön hallituksessa, varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana. Aaro Kohosta voi pitää RAKEVA-palkinnon ”isänä”, sillä hän toi Rakeva-säätiön hallituksessa esiin idean palkinnon perustamisesta ja toimi aktiivisesti palkinnon aikaan saamiseksi.

RAKEVA-palkinnon on perustanut Rakeva-säätiö rakentamisen vuonna 1986.


Takaisin edelliselle sivulle