RakMk A2 lausunnoilla

Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A2 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat, määräykset ja ohjeet ehdotus on lausunnoilla 17.2.2011 - 14.3.2011 välisen ajan. RIL tulee valmistelemaan luonnoksesta lausunnon määräajan puitteissa.

A2:n valmistelussa on rakenteita koskevien rakentamismääräysten lisäksi otettu huomioon energiatehokkuusdirektiivin vaatimukset sekä suunnittelualojen koulutustarjonnan muutokset. Valmistelussa on hyödynnetty vajaan kymmenen vuoden aikana saatuja kokemuksia A2:n toimivuudesta ja FISEn toiminnasta, samoin kuin aiheeseen liittyviä oikeustapauksia, opinnäytteitä sekä alan toimijoiden näkemyksiä ja aikaisemmista A2-ehdotuksista annettuja lausuntoja.

Auttamalla RILiä lausunnon valmistelussa saat

  • painoarvoa lausunnossa esitetyille näkökulmille
  • lisäjakelukanavan ja volyymia mahdollisesti toisaalla jo esiin nousseille näkökulmille
  • yleisesti näkyvyyttä toimikunnallenne/tekniikkaryhmällenne ja erikoisalallenne
  • RILille näkyvyyttä johtavien asiantuntijoiden verkostona.

Työvaiheet lausunnon jättämiseksi ovat seuraavat:

  • Toimikunta/tekniikkaryhmä/jäsen valmistelee lausunnon tai sen osia
  • Teksti lähetetään RILin toimistolle teemu.vehmaskoski@ril.fi
  • Toimisto hoitaa graafisen viimeistelyn, viralliset allekirjoitukset ja postituksen.

Lausuntopyynnön suora verkkosivu on http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=15617&lan=fi (rullaa sivua alaspäin, jos ei heti löydy).Takaisin edelliselle sivulle