Ratahallintokeskus julkaisee ensimmäisen rataverkon kuvauksen

Rataverkkoa koskevat tiedot on aiemmin julkaistu Junaturvallisuussääntöön liittyvissä teknisissä määräyksissä ja ohjeissa (Jtt). Rautatieviraston perustamisen myötä rataa koskevat tiedot jäivät Ratahallintokeskuksen vastuulle. Rautatievirasto puolestaan julkaisee liikkuvaa kalustoa ja liikennöimistä koskevat tiedot ensi vaiheessa Jtt:ssä, joka on luettavissa Rautatieviraston internet-sivuilta.


Rataverkon kuvauksen voimaantulo ajoittuu jatkossa rautatieliikenteen aikataulujen muutosajankohtiin, kesä- ja joulukuun alkuun. Julkaisussa pyritään siihen, että se on käytettävissä hyvissä ajoin ennen voimaantuloajankohtaa.


Rataverkon kuvauksesta erillinen verkkoselostus julkaistaan vuosittain joulukuussa. On huomattava, että verkkoselostus kuvaa valtion rataverkkoa ja sen teknisiä ominaisuuksia tulevana aikataulukautena. Joulukuussa 2007 julkaistu verkkoselostus 2009 kuvaa siten rataverkkoa aikataulukaudella 14.12.2008–12.12.2009, eikä sitä saa käyttää lähteenä rataverkon nykytilan tietoja etsittäessä. Ajantasaisin tieto löytyy rataverkon kuvauksesta.

Lue lisääTakaisin edelliselle sivulle