RIL 241-2016 Rakennuksen turvallisuuden ja terveellisyyden varmistaminen – erityismenettelyn soveltamisohje, lausuntopyyntö

RIL pyytää lausuntoa julkaisuluonnokseen RIL 241-2016 Rakennuksen turvallisuuden ja terveellisyyden varmistaminen – erityismenettelyn soveltamisohje.

Tausta

V. 2007 ilmestyi julkaisu RIL 241-2007 Rakenteellisen turvallisuuden varmistaminen – erityismenettelyn soveltamisohje, joka antoi ohjeita miten RakMK A1:ssä kuvattu rakenteellisen turvallisuuden erityismenettely käytännössä voi toteuttaa. V. 2014 erityismenettely siirtyi osaksi maankäyttö- ja rakennuslakia ja laajennettiin koskemaan rakenteellisen turvallisuuden lisäksi paloturvallisuutta, rakennusfysikaalista toimivuutta, terveellisyyttä ja kulttuurihistoriallisten arvojen säilymistä.

Lausunnon antaminen

RILin julkaisu RIL 241-2016 on nyt päivitetty kattamaan kaikkia näitä em. soveltamisaloja. Ohje on laadittu yhteistyössä RILin ja alan asiantuntijoiden kanssa.

Pyydämme Sinulta (ja/tai sopivilta kollegoilta) näkemyksiä ja kommentteja ohjeen sisältöön. Alan asiantuntijoiden näkemykset ovat erittäin tarpeelliset laadukkaan ja kaikkia osapuolia hyvin palvelevan ohjeen aikaansaamiseksi.

RIL 241-luonnos ja lisätietoja löytyy tästä.

Lisäksi voi kommentoida rakennesuunnitteluun liittyvää asiakirjaa ”Suunnittelun ja toteutuksen perusteet", johon viitataan julkaisussa (päivitetty versio).

Toivomme kannanottoanne viimeistään 14.6.2016 osoitteella gunnar.astrom@ril.fi.

Yhteistyöstä etukäteen kiittäen

Parhain terveisin
Gunnar Åström
Tekninen johtaja, RILTakaisin edelliselle sivulle