Ajankohtaista RILissä

RIL antanut lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi

Maankäyttö- ja rakennuslakia (MRL-laki) uudistetaan hallitusohjelman mukaisesti. RIL on antanut 7.12.2021 lausunnon luonnoksesta hallituksen esityksestä kaavoitus- ja rakentamislaiksi. 

Lausuntopyynnön laajuudesta johtuen RIL keskittyi kommentoimaan alan henkilöstöä koskevia asioita, kuten vastuukysymyksiä ja vaadittavia pätevyyksiä. 

RILin lausunnossa otetaan johdonmukaisesti kantaa alan pätevyysvaatimuksiin suunnittelijoiden ja työnjohdon osalta. RIL kannattaa vastuukysymyksien selkeyttämistä. Lausunnolla olleessa esityksessä näin ei ollut tapahtunut, vaan esimerkiksi valvojalla olisi pidempi vastuuaika kuin vastaavalla työnjohtajalla. Muutoinkin vastuuosio herätti enemmän kysymyksiä kuin antoi vastauksia.

"Esityksessä halutaan mahdollistaa suunnittelijoiden pääsy vaativaan luokkaan suoraan koulusta, mikä ei turvallisuuden kannalta ole suositeltava ratkaisu. Samaan aikaan työnjohtajien kohdalla poikkeuksellisen vaativaan luokkaan määriteltävien työnjohtotehtävien määrää indikoidaan vähennettävän merkittävästi. Suuntaukset eivät voi olla näin jyrkästi ristiriidassa suunnittelun ja toteutuksen osalta, vaan molemmissa on oltava systemaattinen sama linja", kommentoi RILin toimitusjohtaja Janne Tähtikunnas.

Lue RILin lausunto tästä.Takaisin edelliselle sivulle