RIL – PALKINTO 2009: Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo - Lämpöpumppulaitos ja biokaasulaitos

 

Kuvassa voittajat, keskellä Turun seudun puhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Timo Anttila palkintoveistoksen kanssa.

Kilpailun toisen sijan jakoivat Hakamäentie ja Helsinki-Vantaan lentoaseman ulkomaanterminaalin laajennus.

Risto Kangas-Ikkala mainitsi perusteluissaan voittajan valinnalle, että hankkeessa on löydetty tehokas kokonaisratkaisu, jossa ekologisuus ja kestävä kehitys ovat olleet tärkeitä reunaehtoja niin suunnittelussa kuin toteutuksessakin. Kansainvälisesti ajatellen on tärkeää, että Suomi omalta osaltaan tekee kaikkensa Itämeren jäteveden kuormituksen vähentämiseksi ja suojelee herkkää Lounais-Suomen saaristoa. Puhdistamoprosessissa jätevedet käsitellään tehokkaasti ja puhdistettu vesi palautetaan luonnonkiertoon siten, ettei siitä aiheudu haittaa ympäristölle eikä sen käytölle. Puhdistamon ansiosta Turun seudun jätevesistä mereen kohdistuva kuormitus vähenee 30-50 % aiemmasta.

Työ on ollut teknisesti vaativaa ja hankkeen ohjelmointi ja logistiikan hallinta vaatinut sekä korkeaa ammattitaitoa että hyvää yhteistyökykyä. Työturvallisuuteen on hankkeessa kiinnitetty erityistä huomiota ja työn aikana on kokonaan vältytty vakavilta tapaturmilta. Keskellä kaupunkia sijainnut tunnelilouhinta ja myöhemmin muut rakennustyöt ovat olleet luonnollisesti julkisen huomion kohteena. Hankkeen hyväksyttävyyttä on lisäännyt johdonmukainen ja avoin tiedotustoiminta .

Kustannukset on pystytty hallitsemaan monivaiheisella kilpailumenettelyllä ja asiantuntevalla rakennuttamisella, valvonnalla ja osaavilla urakoitsijoilla. Automatisoitu puhdistamo toimii annettuja lupaehtoja tehokkaammin ja puhdistamon käyttökustannukset ovat kilpailukykyiset.

Puhdistamoliete hyödynnetään maanparannusaineena peltoviljelyssä. Jäteveden ja lietteen sisältämä energia otetaan talteen ja hyödynnetään Turun seudun kaukolämmön tuotannossa?.

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamohanke on kokonaisuus, jossa on käytetty parasta käyttökelpoista teknologiaa ja ympäristön kannalta parasta käytäntöä.

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamohanke, palkitut

 • Toimitusjohtaja Timo Anttila, Turun seudun puhdistamo Oy
 • Hannu Latvanen, pääsuunnittelu ja valvonta, FCG Planeko Oy
 • Ari Niemelä, prosessisuunnittelu, FCG Planeko Oy
 • Tapio Raij, arkkitehti, FCG Planeko Oy
 • Kalle Kiisto, suunnittelun johto, FCG Planeko Oy
 • Juha Viitanen, rakennussuunnittelu ja valvonta, FCG Planeko Oy
 • Juha Salmelainen, kalliorakennussuunnittelu, Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd
 • Jukka Kattelus, rakennesuunnittelu
 • Raine Rönnberg, koneistosuunnittelu, FCG Planeko Oy
 • Kim Fredriksson, LVI-suunnittelu ja valvonta, FCG Planeko Oy
 • Mauno Larnia, sähkösuunnittelu ja valvonta, FCG Planeko Oy
 • Jarmo Antikainen, automaatiosuunnittelu ja valvonta, FCG Planeko Oy
 • Matti Heikkinen, jätevesien siirto ja pumppaus, FCG Planeko Oy
 • Teuvo Suominen ja Kari Himanen, kalliorakentaminen, Skanska Infra Oy
 • Jouko Hartikainen ja Jari Kanerva, pääurakoitsija, YIT Rakennus Oy
 • Eero Kaurio, koneistourakoitsija, YIT Environment Oy
 • Risto Pajunen, sähkö- , rakennusautomaatio- ja LVI-urakoitsija, YIT Kiinteistötekniikka Oy
 • Jyri Stenberg, prosessiautomaatio, Insta Automation Oy
 • Ahti Lehto ja Ari Nuutila, siirtoviemärit, Powerman Oy
 • Markku Ihamäki ja Pentti Kriktilä, pumppaamot, Skanska Infra Oy
 • Ilkka Syrjälä ja Toni Aho, lämpöpumppulaitos, Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab
 • Janne Lehtonen, biokaasulaitos, Biovakka Suomi Oy

RIL-palkinnolla on annettu tunnustusta rakennusinsinöörien osaamiselle vuodesta 1972 lähtien. Palkinto jaettiin tänä vuonna 23. kerran. Kilpailun järjestää Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL.

Kilpailusääntöjen mukaan palkittavan työn tai rakennushankkeen tulee olla kilpailuaikana parhaiten edistänyt myönteistä rakennusteknistä ja yhteiskunnallista kehitystä maassamme.Takaisin edelliselle sivulle