RIL on ehdottanut, että Rakennetun omaisuuden tila ROTI -toimintamalli tunnustetaan myös liikennepoliittisessa selonteossa

RIL on ehdottanut, että Rakennetun omaisuuden tila ROTI -toimintamalli tunnustetaan myös liikennepoliittisessa selonteossa

Liikenne- ja viestintäministeriö on aloittamassa toisen liikennepoliittisen selonteon valmistelua. Selonteko on erinomainen työkalu liikenneinfrastruktuurin pitkäjänteiseksi kehittämiseksi ja siihen johtava valmisteluprosessi tärkeä vuorovaikutuksen paikka kaikille rakennetun ympäristön tulevaisuutta tekeville.

Korjausvelka, ekotehokkuus ja yhdyskuntien tiivistäminen ovat esimerkkejä rakennetun ympäristön kehityskuluista, jotka toistuvat sen kaikilla osa-alueilla ja joiden hoitaminen tai hoitamatta jättäminen säteilevät väistämättä kaikille muille alueille.

RIL uskoo, että toimialakohtaisten selontekojen ja politiikkalinjausten rinnalle tarvitaan rakennetun ympäristön kokonaiskuvaa riippumattomasti, laajapohjaisesti ja toistuvasti määrittävä ja muutoksia seuraava toimintamalli. Rakennetun omaisuuden tila ROTI on jo lunastanut paikkansa määrälliset ja laadulliset mittarit yhdistävänä ammattilaisnäkemyksenä nykytilasta ja kehityksen suunnista.

RIL ehdottaa, että Rakennetun omaisuuden tila ROTI -toimintamalli tunnustetaan myös liikennepoliittisessa selonteossa rakennetun ympäristön pysyväksi seuranta- ja kehitystyökaluksi.

Lue koko kirje liikenne- ja viestintäministeriölle tästä linkistä.Takaisin edelliselle sivulle