RIL-Palkinnon kilpailuaikaa on jatketttu

Kilpailun tarkoitus ja tavoitteet

Kilpailun tarkoituksena on viedä rakennusalan kehitystä eteenpäin rakennustekniikan avulla tavoitteena edistää seuraavia asioita:

  • Terveellisyys
  • Turvallisuus
  • Elinkaaritalous
  • Innovatiivisuus
  • Ekologisuus
  • Rakentamisen laatu

Kilpailun tarkoituksena on myös tuoda esille ansiokkaita rakennuskohteita sekä henkilöitä, jotka ovat ne toteuttaneet. Samalla nostetaan alan imagoa.

Kilpailukohteita ehdotettaessa toivotaan painotettavan RILin tämän vuoden teemaa, joka on huippuosaaminen.

Kilpailuun osallistuminen ja kilpailuehdotusten tekeminen

Ehdotuksia ansiokkaiden rakennushankkeiden ottamisesta mukaan kilpailuun voivat tehdä kaikki Suomen kansalaiset. Kilpailuun voi osallistua omilla rakennushankkeilla, mutta kilpailuun voi esittää myös muiden toteuttamia kohteita. Ehdotukset voi tehdä RILiin joko vapaamuotoisina tai RILin kilpailulomakkeella.

Kilpailuaika

Ehdotukset RIL-palkinnon saajaksi tulee toimittaa RILin toimistoon 18.8.2008 mennessä osoitteella ritva.solasaari@ril.fi tai postitse
RIL, Ritva Solasaari, Töölönkatu 4, 00100 Helsinki

Kilpailuehdotusten hyväksyminen ja arviointi

Ehdotusten kilpailukelpoisuuden tarkistaa kilpailusihteeri ja kilpailukohteet hyväksyy RILin kilpailutoimikunta. Kilpailukohteet arvioi palkintolautakunta, jossa on edustus mediasta, rakennusalan ammattilaisista ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.

Palkintolautakunta valitsee kilpailukohteista kolme loppukilpailutyötä.

Loppukilpailutöistä voittajan valitsee yksi arvostettu julkisuuden henkilö. Kilpailukohteiden keskinäinen arviointi suoritetaan kilpailusäännöissä esitettyjä kriteeristöjä noudattaen

Kilpailun tuloksen julkistaminen ja palkintojen jako

Kilpailun tulos julkistetaan RILin syyskokouksen yhteydessä 13.11.2008.

Kilpailun säännöt ja ehdotuslomakeTakaisin edelliselle sivulle