RIL – Palkinto 2012 esteettisesti puhuttelevalle Auroransillalle Helsingissä

Suomen Rakennusinsinöörien Liiton myöntämän RIL-Palkinnon sai tänä vuonna Auroransilta Helsingissä. Auroransilta on rakennettu liikenteellisesti ja kaupunkikuvallisesti haastavaan paikkaan vilkkaasti liikennöidyn Nordenskiöldinkadun ylitse. Silta on rakennusteknisesti uraa uurtava. Useaan suuntaan kaartuva muoto on sekä teknisesti vaativa että esteettisesti korkeatasoinen, totesi arkkipiispa Kari Mäkinen julkistaessaan valitsemansa voittajan Helsingissä 15.11.

Arkkipiispa katsoo sillan suuntautuvan tulevaisuuteen usealla tavalla. Silta helpottaa pyöräilijöiden ja kävelijöiden pääsyä kaupungin keskustaan, mikä ohjaa keskustan liikennettä ja elämää ympäristöä ja ihmisiä puolustavaan ja huomioon ottavaan suuntaan. Korkeana ja esteettisesti puhuttelevana kokonaisuutena se luo näkyvän maisemallisen kiintopisteen kaupunkikuvaan.

Auroransillasta muodostuu symbolinen monumentti polkupyöräilylle, kävelylle ja lenkkeilylle. Siten se viitoittaa nopeutuvan, kiihkeärytmisen kaupungin keskellä tietä tulevaisuuden kaupunkikulttuurille, jossa hitaudelle ja levollisuudelle on tilaa ja väyliä, perustelee arkkipiispa Mäkinen.

Erittäin ahtaan ja haastavan siltapaikan ratkaisuja on haettu pitkän prosessin aikana jo 1980-luvulta saakka. Vasta hankkeesta järjestetty siltakilpailu antoi sillalle sen lopullisen muodon ratkaisten siltapaikan haastavat reunaehdot. Ratkaisu haettiin luomalla staattiselta toimintavaltaan innovatiivinen siltarakenne.

Sillan kantava rakenne Nordenskiöldinkadun ylittävässä pääjänteessä muodostuu kahdesta puolikaaren muotoisesta teräskaaresta, jotka yhtyvät lakipisteen jälkeen. Yhdistynyt kaarirakenne tukeutuu Nordenskiöldinkadun pohjoispuolelle sijoittuvaan teräspilariin. Kaariin kiinnitetyt vetotangot kannattelevat kulkutasona toimivaa ohutta pituussuunnassa jännitettyä betonilaattaa, joka on vaakakaareva. Kantta kannattelevan kaarirakenteen ansiosta vältyttiin risteysalueen näkemiä peittäviltä pilarirakenteilta. Samoin betonikansi voitiin toteuttaa hyvin ohuena, minkä ansiosta silta täyttää tiukimmatkin esteettömyysvaatimukset.

Ratkaisu kunnioittaa hienolla tavalla alueen kaupunkikuvallista henkeä. Samalla se ratkaisee reunaehtojen muodostaman ongelman nimenomaan innovatiivisen insinööritaidon avulla, yhdistäen erilaisten staattisten rakenteiden periaatteet oikeastaan uudeksi siltatyypiksi. Auroransilta on insinööriosaamisen huipputaidonnäyte, jossa yhdistyvät oivaltava rakenteiden mekaniikan osaaminen ja esteettisyys ennen näkemättömällä tavalla.

Auroransilta, toteutus
Tilaaja / rakennuttaja: Rakennusvirasto

  • projektinjohtaja Ville Alajoki
  • suunnitteluvastaava Pia Rantanen
  • projektinjohtaja Sauli Kivivuorirakennustöiden valvoja Timo Säynätjoki

Suunnittelija: WSP Finland Oy

  • projektipäällikkö ja pääsuunnittelija Sami Niemelä
  • Ilkka Ojala
  • Antti Schwartz

Valvojakonsultti: A-Insinöörit Laatukonsultit Oy

  • Mauno Peltokorpi

Pääurakoitsija: Lemminkäinen Infra Oy

  • Työpäällikkö Juha Huttunen
  • Kalle Kääriäinen

Aliurakoitsija: Rautaruukki Oyj

Työmaan valokuvadokumentointi

  • Vladimir Pohtokari / Studio Vladimir Pohtokari

Kilpailun toisen sijan jakoivat
Jätteen putkikeräys, koonta-asema ja Manskun Rasti

Arkkipiispa Kari Mäkinen korosti perusteluissaan, että molemmat toiset finalistit - jätteen putkikeräysjärjestelmä ja Manskun Rasti –toimistotalo - ovat merkittäviä töitä. Kumpikin on suuremman kokonaisuuden ensimmäinen vaihe. Suunnitelmien jatkototeuttaminen tulee edelleen vahvistamaan kestävän kehityksen mukaista rakentamista.

RIL-palkinnon loppukilpailuhankkeiden yhteisinä piirteinä ovat tekninen innovatiivisuus ja pyrkimys eettiseen rakentamiseen. Eettisyys näkyy tässä yhteydessä erityisesti pyrkimyksenä kestävän kehityksen tukemiseen ja ympäristönäkökohtien huomioimiseen.

Tampereen Vuoreksen alueen jätteen putkikeräys ja koonta-asema luovat kaupunkimaisen yhdyskunnan jätteiden keräyksen uuden järjestelmän, joka ohjaa asukkaita jätteiden lajittelemiseen, vähentää infrastruktuurin energiankulutusta ja niveltyy saumattomasti asuinyhteisön maisemalliseen kokonaisuuteen.

Kohteen toteutuksesta vastasivat Pirkan Putkikeräys Oy, A-Rakennuttajat Oy, Arkkitehtitoimisto Vihanto & Co Oy, Tampereen Infra, suunnittelupalvelut.

Manskun Rasti Helsingissä sisältää kaksi 8-kerroksista toimistorakennusta, joissa on innovatiivisella tavalla käytetty ympäristön kannalta kestäviä materiaaleja, joilla on alhainen haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuus. Tulevaisuuden toimistorakennuksen tarpeita vastaava kokonaisuus on suunniteltu optimoimaan ympäristökuormitusta.

Manskun Rasti on Skanska Commercial Development Finlandin kehittämä toimitilahanke Helsingin Ruskeasuolla, Mannerheimintien ja Hakamäentien kulmassa. Projektia on suunniteltu yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Manskun Rastissa konkretisoituu Skanskan toimitilarakentamisen periaatteet; ympäristötehokkuus, tilojen joustavuus ja rakennusten tietomallintamisen edistyksellinen hyödyntäminen.

Manskun Rastin toteuttivat rakennuttajana ja kehittäjänä Skanska CDF Oy, Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy, pääurakoitsijana Skanska Talonrakennus Oy, rakennustekninen valvonta: Procon Timo Lemola Oy, talotekninen valvonta: TATE-RAP Oy, rakennesuunnittelija: Ramboll Finland Oy, LVIA-suunnittelu: AIRIX Talotekniikka Oy, sähkösuunnittelu: Pöyry Building Services, palosuunnittelu: Palokonsultti Paloässät Oy, geo-, liikenne-, kunnallistekniikka- ja vihersuunnittelu: Ramboll Finland Oy.

Palkinnon julkistaminen on taltioitu videona tässä linkissä.

***

Lisätiedot
Helena Soimakallio, toimitusjohtaja, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL
Puh. 040 550 7706, helena.soimakallio@ril.fi

***

RIL-palkinto

RIL-palkinnolla palkitaan rakennuskohteita, joiden suunnittelussa ja toteutuksessa on osoitettu erinomaista rakennusalan osaamista joko uutta kehittämällä tai olemassa olevaa tietoa luovasti soveltamalla sekä kiinnitetty tekniikan ohella huomiota taloudellisiin, yhteiskunnallisiin ja ympäristönäkökohtiin. RIL-palkinnolla on annettu tunnustusta rakennusinsinöörien osaamiselle vuodesta 1972 lähtien. Kilpailun järjestää RIL. Rakennusalan asiantuntijoista ja median edustajista koostuva raati valitsee tehtyjen kilpailutyöehdotusten joukosta kolme finalistia, joiden joukosta lopullisen valinnan teki vuonna 2012arkkipiispa Kari Mäkinen.

RIL-palkinnon aikaisemmat voittajat

Kyläsaaren puhdistamo (1972), Mansikkakosken silta (1974), Loviisan voimalaitos (1977), Färjsundin silta (1981), Baghdad Conference Palace (1984), Kostamus-projekti (1986), Kaisaniemenkatu 1 (1988), Jätkänkynttilä (1990), Karhunkorven betonitie (1992), Tähtiniemen silta (1994), Porvoon kaupungintalon oikaisu (1996), Suomenojan typenpoistolaitos (1998), Kämp Galleria ja Hotelli Kämp (1999), Sibeliustalo (2000), Liikenteen simulointiohjelma HUTSIM (2001), Kiinteistö Oy St Erikin perustusten vahvistaminen (2002), Pääkaupunkiseudun Jokerilinja (2003), Joensuun Areena (2004), Asunto Oy Arabian Kotiranta (2005), Oulun rakennusvalvonnan laatuprojektit (2006), Mera-energiatehokas kerrostalojärjestelmä (2007), Vuosaaren satama ja liikennejärjestelyt (2008), Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo - Lämpöpumppulaitos ja biokaasulaitos (2009), Kempeleen ekokylä (2010), Helsingin Musiikkitalo (2011).

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL on valtakunnallinen asiantuntijaorganisaatio, jonka tarkoituksena on edistää hyvää suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitokulttuuria ja rakennusalan ammattitaidon kehittymistä Suomessa. Vuonna 1934 perustetun järjestön jäsenistö koostuu yli 6300:sta rakennus-, yhdyskunta-, ympäristö- ja kiinteistöalan diplomi-insinööristä, tekniikan lisensiaatista ja tohtorista sekä teekkarista. www.ril.fiTakaisin edelliselle sivulle