RIL-Säätiö tekee lahjoituksen Aalto-yliopiston säätiölle

Rakennettuun ympäristöön on sitoutunut liki kaksi kolmasosaa kansallisvarallisuudestamme. Lisäksi kiinteistö- ja rakentamisklusteri on merkittävä työllistäjä. Monet ajankohtaiset haasteet, esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuntaa ja sopeutumiseen liittyvien kysymysten ratkaiseminen kytkeytyy suoraan rakentamiseen, asumiseen ja liikkumiseen.

Rakentamisella on perinteisesti ollut vahva rooli Teknillisessä korkeakoulussa. Toimialan suuri yhteiskunnallinen merkitys edellyttää, että rakennus-, kiinteistö- ja ympäristötekniikan opetuksella ja tutkimuksella on keskeinen sija uudessa Aalto-yliopistossa.

Rakennetun ympäristön strategisen huippuosaamisen keskittymän eli RYM-SHOKin käynnistyminen luo erinomaiset mahdollisuudet alan tutkimus- ja kehitystoiminnan laajentamiseen myös Aalto-yliopistossa. ”SHOKin ydintavoitteena on kansainvälisen huippuosaamisen ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Kiinteistö- ja rakennusalan innovaatiotoiminnan lähtökohtia ovat tulevaisuudessa poikkitieteellisyys, monialaisuus, avoimet innovaatioprosessit ja asiakasnäkökulman korostaminen. Nämä tavoitteet ovat pitkälti samat kuin Aalto-yliopistolle asetetut tavoitteet. ”, toteaa puheenjohtaja Jorma Haapamäki.Takaisin edelliselle sivulle