RIL vetosi työministeri Sinnemäkeen opiskelijoiden työllistymisen puolesta

RIL vetoaa valtioneuvostoon, jotta se käytettävissä olevilla keinoillaan rohkaisisi työmarkkinaosapuolia opiskelijaharjoittelut mahdollistaviin sopimuksiin. Suurten julkisten hankkeiden tilaajien tulisi edellyttää myös harjoittelijoiden käyttöä työmaillaan. Julkisille ja yksityisille tilaajille korjaamiseen ja energiatalouden parantamiseen tarkoitettujen avustusten yhdeksi myöntökriteeriksi tulee lisätä alan opiskelijoiden harjoittelu kohteessa tai siihen liittyen. Nuorten työhön perehdyttämiseen on ohjattava resursseja ja koulutusta.

RILin toimitusjohtaja Helena Soimakallion mukaan alalta saatu aiempi työkokemus auttaa merkittävästi valmistuvan nuoren työllistymisessä. Työharjoittelut täydentävät opintoja ja motivoivat etenemään niissä harkittujen aineyhdistelmien avulla. Samalla keskeyttämisen riski pienenee.

Ministeri Sinnemäki piti hyvänä myös ajatusta siitä, että työvoimapoliittisia koulutuksia ohjattaisiin alalla yleisesti hyväksyttyjen pätevyyksien suuntaan. Korjausrakentamisen ja energiatehokkuuden haasteet edellyttävät kiinteistö- ja rakentamisalalta korostunutta laatuajattelua. Ammatillinen täydennyskouluts yhdistettynä pätevyydentoteamisjärjestelmään tarjoavat muuttuviin haasteisiin erinomaisesti soveltuvan ja nopeasti sovellettavissa olevan työkalun.

Rakennusalaa opiskelee parhaillaan yliopistotasolla noin 1 500 nuorta ja kaikilla koulutustasoilla yhteensä noin 15 000 nuorta. Vuosittain yliopistoista valmistuu noin 150 - 200 nuorta, joka on likimain sama määrä kuin korkeakoulutettuja siirtyy eläkkeelle. Rakennusalan kaikki koulutustasot huomioiden valmistuu lähivuosina noin 3 600 ammattityöntekijää vuodessa, kun tarve on noin 5 000 henkilöä vuodessa. Epätasapaino johtuu osittain siitä, että opinnot keskeyttävien määrä on suuri.

**
Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Helena Soimakallio, puhelin 040-5507706 ja sähköposti: helena.soimakallio@ril.fi  
Kehitysjohtaja Teemu Vehmaskoski, puhelin 050-3526878 ja sähköposti: teemu.vehmaskoski@ril.fi 
 

RILin vetoomus kokonaisuudessaan

Takaisin edelliselle sivulle