RILin lausunto koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL on antanut lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaksi 2011-2016. Suunnitelma on osa hallitusohjelman toimeenpanoa ja se sisältää yliopistokoulutusta ja tutkimustoimintaa käsittelevät osiot.

Lausunnossaan RIL toteaa muun muassa, että yliopistojen tehtävissä tulee korostaa tieteellisen tutkimuksen lisäksi korkeatasoista opetusta sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Vuonna 2013 käyttöön otettava yliopistojen uudistetun rahoitusmallin on huomioitava toimialojen välillä vallitsevat tutkimuskulttuurien erot. Rahoitusmallin on myös kohtuullisessa mitassa edelleen mahdollistettava työkokemuksen vuosittainen kartuttaminen kesätöiden
kautta, vaihto-opiskelu ulkomailla sekä normaali opiskeluajan sosiaalinen toiminta.

Perustutkimuksen edellytykset on vahvistettava pitkäjänteisillä rahoitussitoumuksilla. Rahoitus on kytkettävä kiinteästi tohtoriohjelmiin ja tenure track -järjestelmään. Kokonaisuutena TKI-toiminnan painopisteen ja hankejohdon tulee pääsääntöisesti olla yliopistoissa, ei hajautettuna yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välille. Valtioneuvoston on varmistettava rakennusalan TKI-toiminnan riittävät perusresurssit kaikilla kolmella tasolla: julkisten tutkimuslaitosten hankkeisiin, muodostamalla toimialakohtaisia rahoitusohjelmia Tekesin tapaan sekä rohkaisemalla sektoria yhteistyöhön strategisen huippuosaamisen keskittymien SHOKien kautta.

Korkeakoulujen on sisällytettävä kaikkiin tutkintoihin kansainvälistymistä tukevia sisältöjä ja menetelmiä. Kansainvälisyys ei kuitenkaan saa nousta itseisarvoksi.
Yliopistojen maisteriohjelmista valmistuvien opiskelijoiden pääosan on vastaisuudessakin valmistuttava toimimaan ensisijaisesti Suomessa ja Suomesta
käsin.

Opetushallinnon on luotava vakiomuotoinen ennakointityökalu, joka perustuu kattavaan vuorovaikutukseen elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan kanssa. Määrällisen ja laadullisen ennakoinnin yhteensovittamisen merkitys kasvaa, ja se tulee siksi sisällyttää perustettavan Koulutuksen arviointikeskuksen tehtäviin. Arviointikeskuksen on kyettävä yksittäisten oppilaitosten kerta-arvioiden sijaan toimialakohtaisiin tarkasteluihin kaikilla kolmella oppilaitostasolla (ammatillinen,
ammattikorkeakoulu sekä yliopistot) samanaikaisesti. Toimialakohtainen tarkastelu on tehtävä myös alueellisella tasolla. Vain näin koulutusjärjestelmää voidaan tarkastella relevantisti yhteiskunnan työvoimatarpeita vasten.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä.Takaisin edelliselle sivulle