RILin lausunto luonnoksesta maankäyttö‐ ja rakennuslain ja siihen liittyvien asetusten muuttamisesta

Lausunnossaan luonnoksesta maankäyttö‐ ja rakennuslain ja siihen liittyvien asetusten muuttamisesta RIL haluaa kiinnittää huomiota erityisesti kolmeen seikkaan:

  • Pääsuunnittelijan on täytettävä suunnittelutehtävän vaativimman suunnittelualueen elpoisuusvaatimukset. Myös erityissuunnittelijan on voitava toimia pääsuunnittelijana.
  • Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimuksissa termi "rakennusalan ylempi korkeakoulututkinto" on liian rajaava. Termiä tulee avata siten, että se sisältää relevantit nykyiset ja tulevat ylempien korkeakoulututkintojen nimikkeet.
  • Pätevyyksien toteamiseen on jo nyt olemassa kattava ja tunnustettu järjestelmä FISE Oy:n puitteissa. Sen edelleen kehittäminen on hyvä tunnistaa myös alan keskeisissä säädöksissä.

Koko lausunnon voit lukea tästä.Takaisin edelliselle sivulle