RILin NR-kattorakenteen jäykistysohje päivitetty

Suurissa naulalevyillä koottujen ristikkorakenteiden suunnittelussa ja toteutuksessa on rakenteen jäykistys erittäin tärkeä tehtävä. Jäykistyksen osittainenkin laiminlyönti vaarantaa rakennuksen turvallista käyttöä. RILin nyt päivitetty ohje RIL 248-2013 NR-kattorakenteen jäykistyksen suunnittelu ja toteuttaminen antaa perusteita ja esimerkkejä jäykistyksen hallintaan eurokoodipohjaisessa suunnittelussa ja toteutuksessa.

Ohje on päivitetty (edellinen ilmestyi v. 2008) ottaen huomioon Inspecta Sertifiointi Oy:n ”Naulalevyrakenteiden suunnitteluohjeissa” (16.12.2009) esitetyt lisäohjeet. Ohje on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä RIL 201-2011 ja RIL 205-2009 suunnitteluohjeiden kanssa.

Ohjeen tarkoitus on olla apuna esille tulleisiin ongelmiin liittyen kattojen jäykistyksen laiminlyöntiin. Ohje toimii rakennesuunnittelijoiden mitoitus- ja suunnitteluapuvälineenä naulalevyristikoilla varustettujen rakennusten suunnittelussa. Erityisesti tuodaan esille asennuksen vaatimat suunnittelutarpeet. Ohjeessa käsitellään myös työtehtävien jako eri osapuolten välillä ja suunnittelijan pätevyysvaatimukset. Julkaisua voidaan käyttää myös perusopetuksen ja täydennyskoulutuksen oppimateriaalina.

Laskelmat on päivitetty ottaen huomioon mm. eurokoodien tarkennuksia. Työmaalle annetaan käytännön työkaluja ja ohjeita turvallisen asennuksen suorittamiseksi.

Julkaisun päivityksestä on vastannut Ari Kevarinmäki (VTT).Takaisin edelliselle sivulle