Ajankohtaista RILissä

RILin sääntöuudistus hyväksyttiin ylimääräisessä liittokokouksessa

Perjantaina 11.12.2020 järjestetyssä RILin ylimääräisessä liittokokouksessa oli RILin sääntömuutoksen toinen käsittelykerta.

Sääntömuutos koskee järjestön nimen muuttamista siten, että virallinen nimi Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry muutetaan muotoon RIL ry. Sääntömuutos koskee myös mahdollisuutta maksaa ensi vuodesta lähtien jäsenmaksu halutessaan kahdessa erässä siten, että jäsenmaksun ensimmäinen erä maksetaan helmikuussa ja toinen erä toukokuussa.

Lisäksi sääntömuutos koskee vapauttamista jäsenmaksusta sinä vuonna, kun jäsen on valmistunut, sekä 50 prosentin vapautusta jäsenmaksusta 1. vuoden ajan valmistumisen jälkeen. Sääntömuutos koskee myös mahdollisuutta hyväksyä RILin opiskelijajäseniksi ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat henkilöt.

Tämä sääntömuutos hyväksyttiin sellaisenaan kaikkine kohtineen ensimmäisessä käsittelyssä RILin syysliittokokouksessa yksimielisesti 26.11.2020. Tänään 11.12. sääntömuutos kaikkine kohtineen hyväksyttiin jälleen yksimielisesti ylimääräisessä liittokokouksessa. 

Näin ollen RILin uudet säännöt tulevat voimaan ensi vuoden alusta lähtien. Tiedotamme jäseniämme vuoden alussa lisää näistä sääntöuudistuksista ja tarkemmista käytännön toimista niiden toteuttamiseksi.Takaisin edelliselle sivulle