Nimitys

RILin toimitusjohtajaksi Miimu Airaksinen

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty tekniikan tohtori, Miimu Airaksinen. Hän aloittaa uudessa tehtävässään 20. marraskuuta.

Airaksinen siirtyy RILiin VTT:ltä, jossa hän on työskennellyt ekotehokkaan rakennetun ympäristön tutkimusprofessorina vuodesta 2009 alkaen. Airaksisella on ollut keskeinen rooli esimerkiksi VTT:n Smart City- ja EcoCity -hankkeissa sekä useissa teollisissa tuotekehitysprojekteissa. Hän on myös osallistunut Suomen rakentamismääräyskokoelman kehittämiseen energiatehokkuuden asiantuntijana.

Airaksisella on vahvat kansainväliset verkostot: hän toimii muun muassa Suomen Ilmastopaneelin jäsenenä sekä International Council for Research and Innovation in Building and Construction (CIB) Smart City-työryhmän vetäjänä. Hän on myös neuvonantaja YK:n Habitat-ohjelmassa ja aktiivinen johtoryhmän jäsen muutamissa eurooppalaisissa rakennusalan energia- ja ekotehokkuusverkostoissa.

Airaksisen mukaan RILin merkitys on alalla keskeinen.

”Kaupungistumisen myötä myös RILin ja sen jäsenistön merkitys hyvän rakennetun ympäristön tuottajina on kasvanut. Alalla on ainutlaatuinen rooli eri alojen yhdistäjänä ja uusien innovaatioiden toimeenpanijana.”

Uusi toimitusjohtaja aikoo jatkaa edeltäjänsä jalanjäljissä tavoitteenaan muun muassa vahvistaa entisestään RILin aktiivista roolia alan näkyvyyden ja vaikuttavuuden kehittäjänä.

”RIL on tehnyt Helena Soimakallion johdolla hienoa työtä. Tästä on hyvä jatkaa.”

Lisätiedot:

Tuomas Särkilahti, RILin hallituksen puheenjohtaja, 040 560 2103

Miimu Airaksinen, RILin toimitusjohtaja 20.11. alkaen, 040 770 4832

Kuva VTT.Takaisin edelliselle sivulle