RYM Oy ja RIL pohtivat yhdessä tutkimustiedon jalkauttamista

Ohjelmasisältöjen valmistelun ohella RYmissä on kehitetty uudenlainen toimintaprosessi itse ohjelmien rakentamiseen. Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvä vuoropuhelu elinkeinoelämän ja tutkimuslaitosten välille. Näin varmistetaan alan T&K-tarpeiden tunnistaminen sekä pitkäjänteinen yhteinen T&K-toiminta.

RYM Oy ohjelmien rahoitus on tarkoitus koota sekä ohjelmiin osallistuvilta organisaatioilta että julkisista rahoituslähteistä. Hankkeiden toteuttajat valitaan Ahosen mukaan kotimaisten ja ulkomaisten toimijoiden joukosta. Toimitusjohtaja Ahonen kuvaakin RYM Oy:tä osuvasti elinkeinoelämän omistamaksi tutkimusmanageerausyhtiöksi.

RILin ja RYMin edustajien kanssa käydyssä keskustelussa todettiin alan kehittymisen kannalta olevan ensiarvoisen tärkeää, että tutkimustoiminnan kautta syntyvää tietoa jaetaan ja jalkautetaan laajalti. Lähtökohtaisesti RYM-hankkeiden tulokset ovat vapaasti kaikkien hankkeeseen osallistuvien tahojen käytettävissä. Tapaamisessa päätettiin, että RIL ja RYM toimivat tiiviissä yhteistyössä ja seuraavana askeleena sovitaan käytännön toimista muun muassa tiedottamisessa. Keväällä pyritään muun muassa järjestämään tekniikkaryhmien yhteinen infotilaisuus RYMistä ja sen ohjelmista.

RYM Oy on yksi kuudesta Suomeen perustetusta strategisen huippuosaamisen keskittymästä (SHOK), joiden avulla halutaan parantaa yhteiskunnan ja yritysten kansainvälistä kilpailukykyä sekä kehittää maailmanlaajuisestikin kilpailukykyisiä Suomessa kehitettyjä tuotteita, järjestelmiä ja palveluja. Keskittymät tarjoavat yrityksille, tutkimuslaitoksille ja korkeakouluille uudenlaisen tavan tehdä tiivistä, hyvin suunniteltua ja kunnianhimoista yhteistyötä huippuosaamisen vahvistamiseksi ja kehittämiseksi.

Lisätietoja strategisen huippuosaamisen keskittymästä ja RYMistä on verkossa: http://www.rymshok.fi/index.htmlTakaisin edelliselle sivulle