RYM-SHOK etenee suunnitellusti

47 organisaatiota ilmoittautunut osakkaaksi

Alustavan merkintävarauksen RYM-SHOK Oy:n (työnimi) osakkuudesta on tammikuun puoliväliin mennessä tehnyt 47 organisaatiota, joiden joukossa on 37 yritystä, 4 kaupunkia sekä 6 yliopistoa, tutkimuslaitosta tai ammattikorkeakoulua.

Hakemus lähetetty SHOK-johtoryhmälle

Keskittymää koskeva hakemus on lähetetty työ- ja elinkeinoministeriön asettamalle SHOK-johtoryhmälle. Sen esityksestä lopullisen päätöksen SHOK-statuksen myöntämisestä tekee tiede- ja teknologianeuvosto, joka kokoontuu seuraavan kerran helmikuussa.

Hakemuksen yhteydessä lähetettiin päivitetty tutkimusstrategia. Sitä tarkennetaan edelleen jatkovalmistelun yhteydessä.

Keskittymäyhtiön perustamistoimien alustava valmistelu on aloitettu Saku Sipolan johtamassa työryhmässä . Yhtiön perustamisen ja muun valmistelun kannalta ratkaisevaa on kuitenkin se, miten päätöksentekijät SHOK-statusta koskevaan hakemukseen suhtautuvat.

Ehdota nimi keskittymälle!

RYM-SHOK Oy on työnimi keskittymälle. Lopullista nimivalintaa varten on käynnissä kaikille avoin nimikilpailu. Ehdotukset pyydetään lähettämään 28.2.2009 mennessä Jukka Pekkaselle osoitteeseen jukka.pekkanen@rakennusteollisuus.fi.  Kilpailuehdotusten pohjalta SHOK-perustamisvaiheen työryhmä tekee nimiesityksen osakaskokoukselle.

www.rymshok.fiTakaisin edelliselle sivulle