RYM-SHOKin varsinainen toiminta käynnistymässä

Toimitusjohtajan ja tutkimusjohtajan rekrytointi käynnissä

Toimitusjohtajan ja tutkimusjohtajan hakuilmoitukset on julkaistu Helsingin Sanomissa, Kauppalehdessä ja Rakennuslehdessä. Määräaika hakemusten jättämiselle on 25.8.2009 ja valintaprosessi pyritään hoitamaan siitä noin kuukauden sisällä. Tähän mennessä hakemuksia on tullut kohtuullisen hyvin. Rekryilmoituksen löydät yhtiön verkkosivuilta.

Kesäkuussa kolme uutta osakasta

Suunnatun osakeannin myötä yhtiöön tuli kolme uutta osakasta: A-osakkaksi Maxit Oy Ab, B-osakkaaksi Arkkitehtitoimisto Davidsson & Tarkela Oy perustetavan yhtiön lukuun ja C-osakkaaksi Espoon kaupunki. Yhtiössä on nyt yhteensä 52 osakasta.

Ohjelmavalmistelua aloitellaan

Elokuussa hallitus kokoontui pohtimaan ohjelmatoiminnan valmistelun strategisia linjauksia ja käytännön toimenpiteitä. Ohjelmavalmistelussa päädyttiin kolmivaiheiseen etenemiseen:

  • Aloitevaihe: haetaan ideoita ja näkemyksiä ohjelma-aiheiksi
  • Aihioselvitys: määritellään mahdollisille ohjelma-aiheille alustavat tavoitteet ja sisällöt sekä kartoitetaan potentiaalisia osallistujia
  • Ohjelmaesitys: sovitaan ohjelman tavoitteet, sisältö, budjetti, osallistujat ja konsortiorakenne sekä tehdään rahoitushakemukset.

Hallitus tekee päätökset aiheista ja siirtymisestä vaiheesta toiseen. Lopullinen päätös ohjelman käynnistämisestä tehdään rahoituksen varmistuttua. Valmistelumenettely varmastikin hioutuu ensimmäisistä valmisteluista saatavien kokemusten perusteella

Tällä hetkellä valmistellaan kolmea aihetta. Pisimmällä ovat Insinööritoimisto Granlundin keväällä kokoaman osakasryhmän suunnitelmat aiheesta ”Integrated Business Processes for the Life Cycle of Built Environment”.

Aloitusvaiheen muiksi mahdollisiksi ohjelma-aiheiksi on todettu "Energiatehokkaat yhdyskuntakonseptit" sekä "Tilojen laadukas sisäympäristö". Näiden osalta selvitetään kiinnostuksen laajuus sekä mitä tavoitteita ja sisältövaatimuksia niille tulisi asettaa. Muiden mahdollisten ohjelma-aloitteiden laajempi kartoitus käynnistetään osakkaiden keskuudessa syksyllä, kun vakinainen toimitusjohtaja ja tutkimusjohtaja aloittavat työnsä.

Ehdota uusi nimi yhtiölle

Yhtiön nimenmuutos on edelleen ajankohtainen. Tähän mennessä saapuneista ehdotuksista hallitus ei kuitenkaan ole löytänyt ylivertaista ehdotusta. Siksi hallitus pyytääkin vielä osakkaita tekemään ehdotuksia yhtiön uudeksi nimeksi Jukka Pekkaselle.

Lisätietoja antaa: 
Jukka Pekkanen, RYM-SHOK Oy , jukka.pekkanen@rakennusteollisuus.fi , 050-527 6966Takaisin edelliselle sivulle