SAFAn kestävän kehityksen TunnustusPAANU Oulun kaupungin rakennusvalvonnalle

Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn kestävän kehityksen palkinto TunnustusPAANU on myönnetty 16.2.2012 Oulun kaupungin rakennusvalvonnalle. Palkinto myönnettiin pitkäjänteisestä rakentamisen laadunohjauksen ja ennakko-ohjausprosessin kehittämisestä. Paanun ottivat vastaan rakennusvalvonnan johtaja Tapani Mäkikyrö ja kaupunginarkkitehti Jari Heikkilä.

Oulun kaupungin rakennusvalvonta on vuodesta 2007 keskittynyt erityisesti energiakysymysten ratkomiseen. Oleellisena keinona rakentajien ohjaamisessa on ollut ”hoksauttaminen”, jossa rakentajille esitetään vaihtoehtoja energiaa säästävistä ratkaisuista. Tietoa energiatehokkaammasta rakentamisesta on annettu monipuolisissa rakentajailloissa ja pientalonlaatu.fi-verkkosivuston välityksellä. Myös rakennusvalvonnan verkkosivuilla on runsaasti aihepiiriä tukevaa materiaalia.

Rakennusvalvonnalla on kaiken talonrakentamisen lupaviranomaisena avainrooli ekologisesti kestävän rakentamisen edistämisessä. Oulun kaltainen rakennusvalvonnan laadunohjaus ja pientalorakentajille tarjolla oleva poikkeuksellisen kattava tietopaketti ovat ainutlaatuista koko maassa. Oululaisille pientalorakentajille on tarjottu koulutusta energiatehokkuuden lisäksi kosteusasioista, sisäilman laadusta ja laajemmin rakentamisen ympäristövaikutuksista. Esillä eivät ole olleet ainoastaan tekniset näkökohdat vaan myös arkkitehtuurin keinot.

TunnustusPAANU on tunnustuspalkinto toiminnasta ekologisesti kestävämmän rakentamisen edistämiseksi. Se on Suomen Arkkitehtiliiton kestävän kehityksen alaosaston, EKO-SAFAn ideoima, ja sitä on jaettu vuodesta 2003 lähtien.Takaisin edelliselle sivulle