Saku Sipola johtamaan RYM-SHOK-valmisteluryhmää

Rakennetun ympäristön SHOK-yhtiön perustamisvaihetta johtava työryhmä valittiin 8.12.2008 pidetyssä kokouksessa, johon osallistuivat alustavan merkintävarauksen tehneiden tahojen edustajat. Työryhmään kuuluvat

  • divisioonan johtaja Saku Sipola, Ruukki Construction, puheenjohtaja
  • johtaja Sampo Hietanen, Destia Oy
  • toimitusjohtaja Tuomas Kaarlehto, Rapal Oy
  • toimitusjohtaja Aulis Kohvakka, Senaatti-kiinteistöt
  • tutkimusjohtaja Matti Kokkala, VTT
  • toimitusjohtaja Matti Mannonen, WSP Finland Oy
  • myynti- ja markkinointipäällikkö Jarmo Mäenpää, Uponor Suomi Oy
  • johtaja Sakari Toikkanen, YIT Oyj


Myös Helsingin kaupunkia on pyydetty nimeämään edustajansa työryhmään, jolle vetovastuu siirtyi valmistelusta aiemmin vastanneilta yritys- ja projektiryhmiltä. Käytännön valmistelutyötä johtaa edelleen Jukka Pekkanen Rakennusteollisuus RT:stä.

45 organisaatiota ilmoittautunut osakkaaksi

Rakennetun ympäristön SHOK-yhtiön osakkuutta koskevan alustavan merkintävarauksen on tähän mennessä tehnyt 45 yritystä tai muuta yhteisöä. Osakkuudesta kiinnostuneet tahot ovat valmiita sijoittamaan yhtiön osakepääomaan yli 2 miljoonaa euroa.

Alustavan merkintävarauksen yhteydessä tarjolla oli kolmen kokoista osakesijoitusta: 100 000, 50 000 tai 25 000 euroa. Yhteensä 11 yhteisöä on valmis panostamaan osakepääomaan 100 000 euroa. Alustavat merkintävaraukset tehneet tahot edustavat hyvin kiinteistö- ja rakentamisalan eri toimijaryhmiä.

SHOK-statusta koskeva hakemus lähetetään tammikuun puolivälissä

Parhaillaan on käynnissä RYM-SHOK:in tutkimusstrategian viimeistely, jossa keskitytään kansainvälisyyteen sekä alan nykyisen ja tavoiteltavan huippuosaamisen kuvaamiseen. SHOK-statusta koskeva hakemus työ- ja elinkeinoministeriön asettamalle SHOK-johtoryhmälle on tarkoitus lähettää tammikuun 2009 puolivälissä. Ryhmän esityksestä SHOK-statuksen myöntää tiede- ja teknologianeuvosto, jonka kannanotosta riippuen tehdään lopullinen päätös rakennetun ympäristön SHOK-yhtiön perustamisesta. Sen toiminta voi käynnistyä syksyllä 2009.

Ehdota nimi SHOK-yhtiölle!

Perusteilla olevan yhtiön työnimenä on RYM-SHOK Oy. Lopullista nimivalintaa varten käynnistetään kaikille avoin nimikilpailu. Ehdotukset pyydetään lähettämään 28.2.2009 mennessä Jukka Pekkaselle osoitteeseen jukka.pekkanen@rakennusteollisuus.fi. Kilpailuehdotusten pohjalta SHOK-valmistelua koordinoiva työryhmä tekee nimiesityksen osakaskokoukselle.Takaisin edelliselle sivulle