Sillanrakennuksen erikoispalkinto Torsten Lunabballe

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin Sillat ja erikoisrakenteet –tekniikkaryhmä on myöntänyt vuoden 2012 Sillanrakennuksen erikoispalkinnon tekniikan lisensiaatti Torsten Lunabballe. Palkinto julkistettiin Siltapäivillä Helsingissä 26.9.2012.

Torsten Lunabba on osaltaan vaikuttanut sekä suomalaisen sillansuunnittelun että siltojen ylläpitoon liittyvään asiantuntemuksen kehittymiseen maassamme. Lunabbaa arvostetaan laajasti sillansuunnittelijoiden piirissä. Hän toimi pitkään Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumin PTL:n Suomen siltajaoksen sihteerinä, edistäen panoksellaan pohjoismaisen yhteistyön vahvistumista.

Tekniikan lisensiaatti Torsten Lunabban työuransa alkoi vuonna 1971 konsulttitoimistossa, jossa hän toimi aluksi viiden vuoden ajan siltasuunnittelijana. Tämän jälkeen hän oli Helsingin kaupungin rakennusviraston palveluksessa yhteensä 13 vuotta suunnittelijana, rakennuttajana ja asiantuntijana. Vuodesta 1990 lähtien hän työskenteli Tielaitoksessa suunnitteluyksikön päällikkönä ja asiantuntijana vaativissa erikoistehtävissä.

Vuodesta 2001 Lunabba on ollut Destia-Tieliikelaitoksen sillansuunnitteluyksikön johtajana sekä toiminut vaativien suunnittelu- ja asiantuntijatehtävien pääsuunnittelijana ja projektipäällikkönä. Hänen erikoisosaamisalueitaan ovat vaativien betonisiltojen suunnittelu sekä rakenteiden toiminnan analysointi tilastollisin ja dynaamisin menetelmin.

Sillanrakennuksen erikoispalkinto (Yrjö Matikainen –palkinto) jaetaan joka toinen vuosi. RIL ja sen Sillat ja erikoisrakenteet -tekniikkaryhmä haluavat nostaa palkinnolla myös silta- ja rakennetekniikan alan ja alalla työskentelevien arvostusta maassamme.Takaisin edelliselle sivulle