Sisäilmaongelmien korjaaminen edellyttää riittäviä tutkimuksia ja eri ammattilaisten yhteistyötä

Sisäilmaongelmien ratkaiseminen vaatii moniammatillista yhteistyötä

Sisäilmaongelmien taustalla on aina tekninen syy virhe tai vaurio rakenteissa, materiaaleissa tai tekniikassa. Ongelmien syiden löytäminen ja poistaminen on välttämätöntä terveyshaittojen poistamiseksi. Syiden löytämiseksi tulee rakennus tutkia laajasti, jotta kaikki eri vauriokohdat löytyisivät. Yleensä ongelmarakennuksessa on useita eri vaurioita.

Teknisten korjauksien lisäksi on tärkeää huolehtia myös rakennuksen käyttäjien luottamuksen säilyttämisestä. Epäonnistuneella prosessin hoidolla ja huonolla viestinnällä voidaan tuhota paljon. ”Epäselvä informaatio, huhut ja huono kommunikaatio eri osapuolten kesken voivat ylläpitää ja vahvistaa ongelmaa senkin jälkeen kun ongelman varsinaiset fyysiseen ympäristöön liittyvät pulmat on ratkaistu”, kertoi Marjaana Lahtinen Työterveyslaitokselta. Hyvänä apuna ongelmien selvittämisessä on sisäilmaryhmä-toimintamalli. Ryhmään kootaan eri osapuolten (käyttäjät, työnantajat, omistajat) ja ammattilaisten (työterveys, suunnittelu ja toteutus) edustajat. Sisäilmaryhmä johtaa ongelmarakennuksen tutkimista ja korjaamista sekä viestintää. Erityisen tärkeää on tilan käyttäjien kuunteleminen ja osallistaminen. Siihen tarvitaan Lahtisen mukaan ”avointa, asiallista ja arkikielistä viestintää tilan käyttäjien ja peruskorjaushankkeen suunnittelijoiden ja toteuttajien välillä.

Koulu- ja päiväkotirakennustensa sisäilmaongelmien parissa jatkuvasti painiva Helsingin kaupunki tekee apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin mukaan parhaansa ongelmien selvittämiseksi ja korjaamiseksi. Helsinki on hiljattain käynnistänyt oman sisäilmaryhmänsä, johon on koottu asiantuntijoita eri ammattikunnista. Ryhmän tehtävänä on kehittää yhteisiä toimintatapoja, tutkimusmenetelmiä ja työnjakoa ongelmien käsittelyssä ja kehittää sisäilmaongelmien ratkaisuprosesseja. Perustiedot ongelmien tutkimiseen ja korjaamiseen on koottu Terveelliset tilat –tietojärjestelmään, joka on tänään julkaisu Sisäilmayhdistyksen verkkopalvelussa www.sisailmayhdistys.fi.

Tänä vuonna 23. kerran järjestettyyn Sisäilmastoseminaariin osallistui 900 rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijaa, viranomaista, rakennusten käyttäjää alan tutkijaa. Seminaari järjestettiin Sisäilmayhdistyksen ja Teknisen korkeakoulun LVI-laboratorion yhteistoimin.

Takaisin edelliselle sivulle