Suhdannekäänne näkyy työllisyystilastoissa

Muutos selittyy erityisesti rakennusalan insinöörien ja AMK-insinöörien työttömien työnhakijoiden määrän kasvamisena syyskuusta 2008 alkaen. Rakennusalan diplomi-insinöörien työttömyys ei samalla jaksolla ole käytännössä muuttunut. Diplomi-insinöörikoulutuksen saaneiden työssäkäyvien työnhakijoiden trendi kuitenkin kääntyi joulukuussa kasvuun, mikä heijastelee toimialalla parhaillaan käynnissä olevia YT-neuvotteluita ja lomautuksia. Työttömiä rakennusalan diplomi-insinöörejä on viimeiset kaksi vuotta ollut käytännössä 100. Jaksolla 2001-2006 työttömänä oli jatkuvasti 130..150 henkilöä.
Työministeriön tuoreimmat kuvaajat rakennusalan diplomi-insinöörien, insinöörien ja arkkitehtien työttömien ja työnhakijoiden määristä ovat nähtävissä RILin jäsensivuilla kohdassa Ura- ja työsuhdepalvelut.

Takaisin edelliselle sivulle