Suomen Arkkitehtiliiton SAFA-palkinto 2011 Iisalmen kaupungille

Suomen Arkkitehtiliitto on myöntänyt vuoden 2011 SAFA-palkinnon Iisalmen kaupungille pitkäjänteisestä yhdyskuntasuunnittelun ja arkkitehtuurin perinteestä ja kaupunkirakentamisen toimijoiden esimerkillisestä yhteistyöstä. Palkinto luovutettiin SAFAn Arkkitehtipäivien yhteydessä 13.5. Turun Logomossa.

Iisalmen kaupunkiin on vuosikymmenten aikana muotoutunut vahva yhdyskuntasuunnittelun ja arkkitehtuurin traditio. Tämä näkyy sujuvana yhteistyönä kunnan virkamies- ja luottamushenkilöjohdossa, kaavoituksessa, talonsuunnittelussa ja rakennusvalvonnassa.  Iisalmeen on syntynyt valtakunnallisestikin merkittävää, kerroksellista rakennettua ympäristöä: toisaalta maaseutukaupungin omaleimaisuutta vaalivia hankkeita sekä innovatiivista ja mittakaavantajussaan valtakunnallisesti esimerkillistä maankäytön suunnittelua.

- Palkitsemalla Iisalmen kaupungin haluamme antaa tunnustusta ammattitaitoiselle yhdyskuntasuunnittelulle sekä kannustaa suunnitelmien määrätietoiseen ja tinkimättömään toteuttamiseen kaupunkirakentamisen toimijoiden yhteistyönä, palkintolautakunnan puheenjohtaja, SAFAn varapuheenjohtaja Leena Rossi sanoo. 

Esimerkillisiä iisalmelaishankkeita ovat mm. Kirkkopuiston ja Kirkkoaukion valtakunnallisesti arvokkaaseen ympäristöön sijoittuvat kaavat ja rakennusten kunnostuskohteet, keskustan kehittämiseen tähtäävät suunnittelutyöt, sataman uudistaminen kulttuuriympäristön arvot huomioiden, viheraluejärjestelmä, kyläyhteisöjen tarpeet tunnistava kyläsuunnittelu, Veturitallinrannan puukaupunkihanke ja eri aikakausien kouluarkkitehtuurin peruskorjaukset. 22 000 asukkaan Iisalmen kaupunki juhlii tänä vuonna 120-vuotista historiaansa.

- Kaunis ja toimiva ympäristö kuuluu kaikille ja sen syntyminen vaatii pitkäjänteistä työtä. Tähän tulokseen tulivat myös Iisalmen kaupungin päättäjät perustamalla vuonna 1974 kaupunginarkkitehdin viran. Arvostamme suuresti SAFA-palkintoa ja sen tuomaa lisäarvoa pyrkimyksillemme edistää korkeatasoista ja innovatiivista suunnittelua, Iisalmen kaavoituspäällikkö Sari Niemi sanoi.

Palkinnon vastaanottivat Iisalmen kaupungin puolesta teknisen lautakunnan puheenjohtaja Antti Sarvela, tekninen johtaja Juhani Räisänen, kaupunginarkkitehti Pirjo Pykäläinen, kaavoituspäällikkö Sari Niemi ja asemakaava-arkkitehti Hannele Kelavuori.

Vuodesta 1974 lähtien jaettu palkinto on tunnustus yhteisölle, joka on toiminnallaan merkittävällä tavalla edistänyt laadukkaan elinympäristön syntymistä. Palkinnon saajan valitsee Suomen Arkkitehtiliiton, Suomen Kuntaliiton ja ympäristöministeriön edustajista koostuva viisijäseninen lautakunta, jonka puheenjohtajana toimi tänä vuonna SAFAn varapuheenjohtaja Leena Rossi.Takaisin edelliselle sivulle