Suunnittelijoiden tilauskanta pysyy hyvänä

Rakennus- ja infrasuunnittelijat ovat tänä vuonna menestyneet parhaiten töiden hankinnassa. Infrasektorin tilauskanta kasvoi vuoden takaisesta yli 30 prosenttia. Talonrakennuksessa lisääntyivät niin rakennesuunnittelijoiden kuin talotekniikan insinööritoimistojen ja arkkitehtitoimistojen työt. Koko talonrakennuksen tilauskannan kasvu oli vuoden aikana 22 prosenttia. Henkilöstöä palkataan koko ajan lisää, mutta henkilömäärä on kasvanut tilauskantaa hitaammin.

Talonrakennusalan suunnittelijoiden kotimainen tilauskanta kasvoi viisi prosenttia, vientitilaukset seitsemän prosenttia. Talosektorin tilauskanta on ennätyslukemissa ja lähestyy 47 000 euroa henkeä kohden, tämä vastaa seitsemän kuukauden työmäärää. Vientitilauksia on 18 prosenttia tilauskannasta.

Rakennesuunnittelijoiden tilauskanta jatkaa kasvuaan kotimaassa hieman hidastuneena, seitsemän prosentin vauhtia. Kotimainen tilauskanta on kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa, henkilöstö on kasvanut samana aikana neljänneksen. Vientitilauskanta on pysynyt ennallaan.

SKOLin suhdanneraportti

Takaisin edelliselle sivulle