Suunnitteluala kääntyi kasvuun

Selvimmin kasvu tuntuu talosektorin kotimaisten suunnittelu¬töiden lisääntymisenä lähelle lamaa edeltänyttä tasoa.

Suunnittelualan kokonaistilauskanta kasvoi kesän aikana viisi prosenttia, mutta toimialakohtaiset vaihtelut ovat merkittäviä. Kotimaiset tilaukset lisääntyivät talo- ja teollisuussektoreilla, mutta infrasuunnittelun kotimaan työt vähenivät. Vientitöitä suunnittelijoilla on vain puolet viimevuosien normaalista tasosta.

Suunnittelualan markkinaodotukset ovat myönteiset. Kotimarkkinoiden kasvuun uskoo kolmannes alasta ja yli puolet uskoo vientimarkkinoiden kasvuun. Laman saldona alalta katosi miltei tuhat työpaikkaa ja vähennystarpeita on edelleen teollisuussuunnittelussa.

Kotimaan työt nostivat talosuunnittelun kasvuun

Talosuunnittelijat saivat runsaasti uusia tilauksia kotimaasta, noin 50 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Kokonaistilauskanta kasvoi yli kymmenen prosenttia. Töitä lisäsi myös keskeytettyjen kotimaan ja Venäjän hankkeiden käynnistyminen.

Parhaiten työn hankinnassa ovat menestyneet rakennesuunnittelijat, joilla kokonaistilauskanta vastaa yli puolen vuoden työmäärää. Korjaushankkeet puolestaan työllistävät talotekniikkatoimistoja. Osaavista rakenne- ja lvi-suunnittelijoista on jo puutetta.

 Infrasektorilla kotimaan työt laskussa

Infra-ala kulkee taantuman jälkijunassa. Kotimainen tilauskanta väheni, koska elvytyshankkeiden suunnittelutyöt ovat valmistumassa eikä uusia isoja hankkeita ole käynnistynyt. Alan yritykset saivat kotimaasta yli kymmenen prosenttia vähemmän tilauksia kuin edellisellä puolen vuoden jaksolla.

Infrasektorilla ei uskota kotimarkkinoiden kasvuun lähikuukausina. Pääosa arvioi tilanteen kuitenkin säilyvän nykyisellään. Vientimarkkinoiden uskotaan kehittyvän myönteisesti.

Teollisuus työllistää heikosti suunnittelua

Teollisuussuunnittelun kapasiteetti on vajaakäytössä sekä kotimaisten investointien matalan tason että vähäisten vientitilausten vuoksi. Teollisuussuunnittelun kotimainen tilauskanta kasvoi kuitenkin kolme prosenttia, mutta vienti väheni edelleen.

Työkannan aikaisempaa alhaisempi taso on heijastunut teollisuussuunnittelun henkilöstöön, joka on vähentynyt kymmenisen prosenttia vuoden 2008 huippulukemista.Takaisin edelliselle sivulle