Suunnittelualan lasku hidastuu, pohja näkyvissä keväällä

SKOLin suhdannekyselyn mukaan suunnittelu- ja konsulttialan kokonaistilauskanta laski kesäkaudella enää kolmisen prosenttia. Kotimainen tilauskanta pysyi käytännössä ennallaan, mutta vientitilaukset vähenivät vielä. Uusia projekteja on edelleen niukasti tarjolla.

Syyskuussa aktiivinen tilauskanta oli yhteensä noin 420 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin neljän kuukauden kapasiteettia. Tilauskannasta 80 prosenttia oli kotimaisia ja 20 prosenttia vientitöitä. Viennin tilauskanta on pudonnut alle puoleen vuoden 2006 huipputasostaan ja on nyt alimmillaan kymmeneen vuoteen.

Alan markkinanäkymien mukaan taantuman pohja näyttäisi jo häämöttävän loppukeväästä. Vastaajista enää viidennes uskoo kotimaan markkinoiden heikentyvän seuraavan puolen vuoden aikana. Kolme prosenttia näkee jo kasvumahdollisuuksia ja loput arvioi tilanteen säilyvän ennallaan. Viennin kasvuun uskoo 12 prosenttia ja viisi prosenttia arvioi tilanteen heikkenevän.

Suunnittelu- ja konsulttialan työllisyystilanteessa mahdollinen tuleva käänne ei vielä näy. Tämän vuoden aikana henkilöstö vähenee viisi prosenttia vuoden alun 14 500 hengestä 13 700 henkeen. Ensi vuoden alkukevään aikana työsuhteessa olevan henkilöstön arvioidaan vähenevän vielä parilla sadalla hengellä. Lisäksi kokonaan lomautettuja oli syyskuussa 1 100 henkeä ja osittain lomautettuja 400. Lomautusten arvioidaan lisääntyvän tulevalla puolivuotisjaksolla edelleen, ja keväällä lomautettuna voi olla enimmillään jopa 1 800 henkeä.

Taantumassa parhaiten ovat edelleen selvinneet infrasektorin suunnitteluyritykset, joiden kokonaistilauskanta on laskenut viisi prosenttia viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Alalla kuitenkin arvioidaan kotimaan markkinoiden kääntyvän laskuun tulevan puolen vuoden aikana. Vientimarkkinoiden tilanteen uskotaan säilyvän nykyisellään.

Talosuunnittelun tilauskannan lasku on pysähtynyt, kun osa keskeytetyistä hankkeista on käynnistetty uudelleen. Vientitilaukset jo vähän lisääntyivät, mutta kotimaisia töitä saatiin neljänneksen vähemmän kuin vuosi sitten. Jatkossa kotimarkkinoiden laskun arvioidaan loivenevan ja viidennes uskoo vientimarkkinoiden kehittyvän myönteisesti.

Teollisuuden suunnitteluyritysten vientitilaukset ovat vähentyneet peräti 68 prosenttia kevään 2008 huipusta ja kokonaistilauskantakin on laskenut 44 prosenttia. Sektorin kotimarkkinoiden uskotaan säilyvän nykyisellään. Vientimarkkinoiden suhteen ollaan lievän optimistisia.

Tilauskannat ovat selvästi normaalia lyhyemmät. Teollisuussektorilla tilauskannasta riittää töitä keskimäärin 3,5 kuukaudeksi, talonrakennussektorilla viideksi kuukaudeksi ja infrasektorilla miltei puoleksi vuodeksi.

Takaisin edelliselle sivulle