SuvelaSURGE – opiskeijakilpailun pääpalkinto Ouluun

Kansainvälisen yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille suunnatun idea- ja suunnittelukilpailu SuvelaSURGEn tulokset julkistettiin tänään Helsingissä. Kilpailu on osa Helsingissä järjestettävää kestävän rakentamisen maailmankonferenssia, World Sustainable Building Conference SB11 Helsinki.

Kilpailun tavoitteena oli löytää kestävän rakentamisen mukaisia uudistamis- ja kehitysideoita Espoon Suvelan asuinalueelle. Opiskelijajoukkueiden kohteiksi
oli valittu kolme olemassa olevaa rakennetta:

 1. Kirstintie, alueen pääkokoojakatu ympäristöineen.
 2. Kaupungin omistaman Espoonkruunu-vuokrayhtiön asuinkortteli
 3. Palvelukortteli, johon kuuluvat entinen Keski-Espoon koulu, ostoskeskus ja palvelukeskus

Kilpailu oli tarkoitettu monitieteisille opiskelijaryhmille: ainakin yhden ryhmän jäsenen oli oltava arkkitehtuurin ja yhden rakennus- tai ympäristötekniikan opiskelija.
Muut ryhmän jäsenet sai kutsua vapaasti miltä opiskelualalta tahansa. Joukkueiden oli myös nimettävä koordinoiva opettaja jonkun opiskelijan pääaineesta.

Kilpailuun saapui yli 60 ideaa 14 eri maasta ympäri maailman. Joukkueet olivat selvästi paneutuneet tehtävänantoon hyvin, ja tämä näkyi kilpailutöiden korkeana tasona.Alan ammattilaista koostuva jury arvioi töitä kestävän kehityksen kriteereillä (sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen kestävyys) sekä elinkaari-,
innovatiivisuus- ja toteutettavuusnäkökulmista. Lopputuloksena kolmelle joukkueelle jaettiin yhteensä 8 000 euron palkinnot.

Pääpalkinto 5 000 euroa myönnettiin Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoista muodostetulle joukkueelle. Ryhmä pienensi Kirstintien ympäristön mittakaavaa uudella jalankulkualueella, täydennysrakentamisella, ohjaamalla liikennevirtoja uudelleen sekä siirtämällä parkkialueita kansien alle. Kaksi uutta vihervyöhykettä mahdollistavat luontevan ja miellyttävän jalankulun läheisille alueille. Juryn perusteluiden mukaan ehdotus huomioi alueen nykyisen
monimuotoisuuden sekä luo rakenteita, joiden myönteiseen henkeen on helppo edelleen kehittää Suvelasta monikulttuurista, integroivaa ja dynaamista yhteisöä.

Innovaatiopalkinto 2 000 euroa myönnettiin pohjoisirlantilaiselle joukkueelle Queen’s University Belfastista. Ehdotuksessaan ryhmä hidasti läpikulkuliikennettä, kattoi parkkialueita, loi kaupunkiviljelypalstoja sekä uudisti palvelukeskuksen Suvelan ikoniseksi sydämeksi. Uusi torialue elävöittää aluetta viikoittaisilla
toritapahtumilla sekä talvisin luistelukenttänä. Juryn mukaan ehdotuksen vahvuudet ovat ekologisen kestävyyden ratkaisuissa sekä työn ja asumisen integroinnissa – haaste, joka koskee kaikkia ns. nukkumalähiöitä.

Kunniamaininta 1000 euroa myönnettiin Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston opiskelijoista muodostetulle joukkueelle. Ryhmän ehdotuksessa uusi Ekumeeninen keskus tarjoaa tiloja mm. seurakunnille ja basaarin pienyrittäjille. Juryn mukaan ehdotus oli innovatiivinen ja sosiaalisesti viisas, koska se rakentuu työvaltaisten palveluiden ympärille ja koska se olisi helposti toimeenpantavissa Suvelassa.

Idea- ja suunnittelukilpailu SuvelaSURGE järjestettiin SB11 Helsin¬ki -konferenssin ja Espoon kaupungin yhteistyönä. Kilpailun toteutuksesta vastasivat Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT ja Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL.

Lisätietoja saa kilpailun verkkosivuilta www.sb11.org/sb11-helsinki/competition.html

***

Pääpalkinto- 5.000 €

 • Oulun yliopisto ja Oulun seudun ammattikorkeakoulu
 • Koodi AL232
 • Sanni Kemppainen - Oulun yliopisto, Teknillinen tiedekunta, Arkkitehtuurin osasto
 • Hanna Kosonen - Oulun yliopisto, Teknillinen tiedekunta, Arkkitehtuurin osasto
 • Tanya Anthony - Oulun yliopisto, Teknillinen tiedekunta, Arkkitehtuurin osasto
 • Annalinda Günther - OAMK, Luonnonvara-alan yksikkö, Maisemasuunnittelun koulutusohjelma
 • Eveliina Oinonen - OAMK, Luonnonvara-alan yksikkö, Maisemasuunnittelun koulutusohjelma
 • Jani Leinonen - Oulun yliopisto, Teknillinen tiedekunta, Konetekniikan osasto
 • Koordinoiva opettaja: Hennu Kjisik, Oulun yliopisto, Teknillinen tiedekunta, Arkkitehtuurin osasto
 • Yhteyshenkilö: Sanni Kemppainen, sannikem@paju.oulu.fi, 040 865 2397

Innovaatiopalkinto - 2.000 €

 • Queen’s University Belfast, Northern Ireland
 • School of Planning, Architecture and
  Civil Engineering
 • Koodi JS028
 • James Grieve
 • Jamie Agnew
 • Sean McCann
 • Raymond Kinnaird
 • David Power
 • Coordinating teacher: Keith MacAllister
 • Yhteyshenkilö: James Grieve, jgrieve02@qub.ac.uk, +44 759 3323 586

Kunniamaininta - 1.000 €

 • Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto
 • Koodi OZ760
 • Olli Jokinen - Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, Maanmittaustieteiden laitos
 • Anssi Lauttia - Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, Arkkitehtuurin laitos
 • Sara Lukkarinen - Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos
 • Mirja Puoskari - Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, Arkkitehtuurin laitos
 • Tuomo Sipilä - Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos
 • Inari Virkkala - Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, Arkkitehtuurin laitos
 • Koordinoiva opettaja: Ilona Mansikka, Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, Arkkitehtuurin laitos
 • Yhteyshenkilö: Olli Jokinen, olliroca@gmail.com, 040 839 8819


Takaisin edelliselle sivulle