Synergia-suunnittelukilpailuun valittu kuusi työryhmää

Kilpailuun on nyt valittu Suomen hankintalain mukaisen ilmoittautumismenettelyn kautta kutsuttavaksi seuraavat kuusi toimistoa työryhmineen:

 • Arkkitehdit NRT Oy
 • Arkkitehtitiomisto JKMM Oy
 • Bucholz McEvoy Architects
 • Foster + Partners
 • Helin&Co
 • MDRDV

Kilpailuun kutsutuilta työryhmiltä edellytettiin asiantuntemusta seuraavilta aihealueilta:

 • arkkitehtisuunnittelu
 • rakennesuunnittelu
 • LVIA-suunnittelu
 • sähkösuunnittelu
 • laboratoriotilojen suunnittelu
 • ekologisesti kestävien rakennusten ja -ratkaisujen suunnittelu
 • mitoituksellinen energia- ja olosuhdesimulointi

Suomen ympäristökeskuksen päätoimipaikaksi suunniteltava rakennus sisältää toimitilat noin 625 henkilölle sekä laboratoriotiloja. Uudisrakennuksen ohjelma-ala on 12 855 ohm2, josta noin 80 % on toimitilaa ja noin 20 % laboratoriotilaa. Synergiatalosta tulee muodostua energia- ja ekotehokkaan, ekologisesti kestävän, hyvää työympäristöä muodostavan sekä kustannustehokkaan ja kokonaistaloudellisen toimitilarakentamisen esimerkkikohde.

Kilpailuohjelman laadinnassa on huomioitu asiakirjan ”Rakennusalan suunnittelukilpailun periaatteet” sisältö sekä Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry:n kilpailusääntöjen periaatteet. Kilpailu pyritään ratkaisemaan joulukuussa 2010.Takaisin edelliselle sivulle