Tampere edelläkävijä julkisen rakentamisen kehittämisessä

Tampere-talossa päättyy keskiviikkona 12.9. kansainvälinen LIPS 2012 -konferenssi, joka kokosi ensimmäistä kertaa Suomeen maailman johtavat Lean Construction - asiantuntijat. Lean Construction –mallilla tarkoitetaan lähestymistapaa, joka korostaa hukan vähentämistä, arvon tuottamista niin tilaajalle kuin muillekin rakentamisen hankeosapuolille sekä käyttäjien tarpeisiin perustuvaa jatkuvaa laadun parantamista.

Tampereen Rantatunneli -hankkeen toteutusmuotona käytetään allianssimallia, joka luo erittäin hyvät olosuhteet Lean Construction -ajattelun, menetelmien ja työkalujen hyödyntämiseen.

Uudet toteutusmallit muuttavat rakentamisen kulttuuria

Allianssimallissa tilaaja, suunnittelija ja urakoitsija muodostavat rakennuskohteen toteutusta varten yhteenliittymän eli allianssin. ”Infrapuolella on jo kokemusta allianssimalleista jonkin verran, mutta Tampereen Rantatunneli on ensimmäinen kaikki allianssikriteerit täyttävä hanke Suomessa”, kertoo konferenssin ohjelmatyöryhmän sihteerinä toiminut Lauri Merikallio.

Noin 185 miljoonan euroa maksavan Rantatunnelin toteutuksesta vastaavat osapuolet tulevat projektin kehitysvaiheen päätteeksi sopimaan yhdessä tavoitekustannuksista ja muista hankkeen keskeisistä tavoitteista, kuten aikataulusta, turvallisuudesta, asiakastyytyväisyydestä, ympäristöstä sekä laatutekijöistä. Myös riskeihin varaudutaan yhdessä. Tilaajalle malli on perinteisiä toteutustapoja joustavampi. Tilaaja osallistuu mallissa aktiivisesti myös hankkeen toteutukseen.

Kustannustehokkuus ja laatu syntyvät yhteistyön tuloksena

”Uusissa malleissa osapuolet toimivat yhtenä tiiminä, joten keskinäisen luottamuksen rakentaminen on onnistumisen kannalta elintärkeää. Projektin lopputuotoksille asetetaan yhdessä jokaisen osapuolen hyväksymät tavoitteet, joiden tulee haastaa kaikki parhaaseen mahdolliseen suoritukseen. Kun intressit ovat yhteiset, ei aikaa tarvitse kuluttaa sen pohtimiseen, kuuluko jokin asia projektisopimukseen vai ei. Lisäksi yhteen hiileen puhaltaminen luo edellytykset löytää ja innovoida uusia ratkaisuja.”, kuvailee Merikallio allianssimallin hyötyjä.

Lean Construction korostaa luotettavan ja nopean toimituksen merkitystä ja se haastaa yleisen käsityksen siitä, että rakennusprojektissa on tehtävä valintoja ajan, hinnan ja laadun välillä: Tampereella puhunut Lean Construction Institute’n puheenjohtaja Gregory A. Howell kertoi kokemusten USA:ssa osoittaneen, että Lean- lähestymistavalla rakennusprojektien kustannuksia on voitu vähentää tapauksesta riippuen jopa 10- 40 % toteutuksen laadusta tinkimättä.

Uudet toimintamallit auttavat hallitsemaan epävarmuuksia

Kansainvälisten kokemusten perusteella allianssimalli ja ns. lean-ajattelu soveltuvat parhaiten kohteisiin, jotka ovat laajoja, monimutkaisia ja sisältävät erilaisia riskejä. Mallit mahdollistavat sen, että tilaaja voi lisätä arvoa olemalla mukana toteutuksessa. Samoin kuin mahdolliset riskit, myös syntyvät hyödyt jaetaan osapuolten kesken.

Merikallion mukaan Australiasta on kokemusta siitä, että ihmiset, jotka ovat osallistuneet uusilla malleilla toteutettuihin projekteihin, eivät halua palata takaisin perinteisiin tapoihin. ”Koko tiimi palkitaan yhteisten tavoitteiden saavuttamisesta. Malleissa etsitään optimaalisia kumppanuuksia, joissa ihmiset korostuvat enemmän kuin organisaatiot.”, muistuttaa Merikallio.

Tampereen tapahtuma esitteli alan uusimman tiedon ja kokemukset

Kolmipäiväisessä konferenssissa oli laajasti esillä haastavia infrastruktuuri- ja sairaalarakennushankkeita maailmalta ja Suomesta. Tapahtuma tarjosi omistajille, rakennuttajille ja palveluntuottajille kattavan katsauksen aihepiirin tutkimuksesta ja käytännön sovelluksista niin kotimaisissa kuin kansainvälisissäkin julkisissa hankkeissa.

LIPS2012-konferenssiin osallistui liki 80 asiantuntijaa kymmenestä eri maasta. Konferenssin järjestivät kansainvälinen Lean Construction Institute, Suomen Lean Construction Insitituutti (www.lci.fi) ja Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry (www.ril.fi) yhteistyössä Oulun yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Aalto-yliopiston kanssa.Takaisin edelliselle sivulle