Teemu Vehmaskoski RILin kehitysjohtajaksi

Teemu Vehmaskoski, 33, on vastannut vuodesta 2002 konsulttitoimisto Kiuru & Rautiainen Oy:n Helsingin-konttorin liiketoiminnoista projektipäällikkönä ja osakkaana. Hänen erikoisalaansa ovat olleet vesihuoltolaitosten rakennejärjestelyt, joihin liittyviä toimeksiantoja on kertynyt useita kymmeniä ympäri Suomen. Tilaajina tutuiksi ovat tulleet niin vesihuoltolaitokset, kuntien johto, alueellinen ympäristöhallinto kuin ministeriöt. Lisäksi Vehmaskoski on osallistunut projektipäällikkönä myös useisiin valtakunnallisiin toimialan kehityshankkeisiin mm. Sitralle ja Tekesille.

RILin piirissä Teemu Vehmaskoski on toiminut 1990-luvun puolivälin opiskelijariennoista alkaen, viimeksi vuodesta 2002 alkaen vesi- ja ympäristötekniikan jaoston puheenjohtajana. Vuosina 2006-2007 toteutetussa Rakennetun ympäristön tila eli ROTI-hankkeessa hän toimi vesi- ja ympäristöpaneelin puheenjohtaja.

Kehitysjohtajana RILissä Teemu Vehmaskoski tulee vastaamaan toimialan kehityssuuntien ennakoinnista ja niihin vaikuttamisesta sekä aktiivisesta yhteydenpidosta RILin eri sidosryhmiin. Myös kehityshankkeiden tulosvastuullinen suunnittelu ja toteutus yhdessä RILin asiantuntijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa on kehitysjohtajan vastuulla. Lisäksi kehitysjohtaja koordinoi lausuntojen, kannanottojen ja selvitysten laadintaa. Teemu Vehmaskoski on RILin johtoryhmän jäsen.

”Vanhaa mobiilimainosta mukaillen väittäisin, että rakennusalan moninaiset tuotokset ovat vielä matkapuhelimiakin suuremmassa määrin läsnä kaikille, kaikkialla ja koko ajan. Siitä seuraa luonnollisesti vastuu tehdä nykyiset työnsä hyvin, mutta myös vastuu oppia uutta ja keskustella ympäröivän yhteiskunnan kanssa kehityksen suunnasta. Uskon, että RILillä on tällä saralla edelleen paljon sekä opittavaa että annettavaa”, toteaa Vehmaskoski.

Lisätietoja antavat RILin toimitusjohtaja Helena Soimakallio (040-4407706) sekä Teemu Vehmaskoski (050-352 6878).


Takaisin edelliselle sivulle