Tekes käynnistää Tila-ohjelman

Tulevaisuuden tilaa tulisi kehittää ennakkoluulottomasti yhä enemmän poikkitieteellisin ja monen eri toimialan käyttäjäkeskeisin menetelmin. Maailmalla on erityisesti käyttäjäkeskeiselle kehitystoiminnalle suoranainen etsikkoaika ja tilaus.

Jos tilaa käsiteltäisiin kokonaiskonseptimaisesti tilan käyttäjä oikeasti huomioiden esimerkiksi käyttäjä-, asukas-, kuluttaja- ja työntekijäkeskeisesti, määriteltäisiin ensin käyttäjän tilassa tarvitsemat tuotteet ja palvelut. Käytännössä se tarkoittaa yhä tarkempaa pohtimista, minkälaista toimintaa tilan pitäisi tukea ja miten tilat voisivat tukea asiakkaan ja esimerkiksi palveluntuottajan vuorovaikutusta.

"Tulevaisuudessa tila nähdään yhä enemmän liiketoiminta-alustana, joka yhdistää tilan käyttäjät toisiinsa; oli kyse sitten kodista, kaupasta, toimistosta tai muusta monikäyttöisestä tilasta", ohjelman päällikkö Satu Haaparanta selvittää.

Tila-ohjelman valmistelussa tila on määritelty yhdistelmäksi fyysisiä, virtuaalisia ja sosiaalisia ominaisuuksia, jotka toisiaan täydentäen muodostavat toimivan liiketoiminta- ja palvelualustan tilan käyttäjille ja hyödyntäjille.

Tiloista liiketoimintaa

Tila-ohjelma koskettaa erityisesti kiinteistö- ja rakennusklusteria, erilaisia palvelujen tarjoajia ja tieto- sekä viestintäteknologiayrityksiä.

Tila-ohjelman tavoitteena on synnyttää ja edistää uusien tiloihin liittyvien käyttäjäkeskeisten liiketoimintakonseptien syntymistä. Ohjelmassa tavoitellaan uusien käyttäjätarpeiden ymmärtämistä sekä luodaan mahdollisuuksia poikkitoimialaiselle ja -tieteelliselle verkottumiselle, vuorovaikutukselle ja yhteistyölle. Ohjelmassa hyödynnetään, sovelletaan ja yhdistellään olemassa olevia teknologioita ja tuotteita.

Haaparannan mukaan ydinkysymyksiin kuuluu tilan uudenlainen käsittely. Millainen ympäristö parhaiten tukisi oppimista? Millainen toimitila synnyttää parhaat tulokset? Löytyykö vastaus ergonomiasta, kohtaamisista, joustavuudesta vai liiketoimintalähtöisyydestä? Millainen olisi virtuaalisia, fyysisiä ja sosiaalisia tiloja yhdistävä monikanavainen käyttäjäkeskeinen kauppa?

"Ohjelma tarjoaa ennakkoluulottoman ja uutta luovan toimintaympäristön ihmisten ja elinkeinoelämän käyttäjätarpeista johdettujen tilaratkaisujen, palvelujen ja liiketoiminnan kehittämiselle", Haaparanta uskoo.

Yritykset voivat hakea rahoitusta ohjelmasta heti. Viisivuotisen ohjelman kokonaisbudjetti on noin 90 miljoonaa euroa, josta Tekesin osuus on noin puolet.

Lisätietoja www.tekes.fi/tilaTakaisin edelliselle sivulle