Tekniikan Edistämissäätiö jakoi yli 1 070 000 euroa apurahoja

TES:n 60-vuotisjuhlalahjoitus myönnettiin tiedekeskus Heurekalle Science On a Spheren (SOS) – ”Tiedettä pallolla” -nimisen laitteiston hankintaan. Juhlassa luovutettiin myös säätiön tunnustuspalkinnot: Hyvä opettaja -palkinto yliopisto-opettaja Eetu-Pekka Heikkiselle ja Nuoren tutkijan palkinto tekniikan tohtori Mika Prunnilalle. Lisäksi apurahoja myönnettiin yli 120:lle teknillisen alan jatko-opiskelijalle, tutkijalle ja opiskelijalle.

TES:n 60-vuotisjuhlalahjoitus
Säätiö myönsi tiedekeskus Heurekalle 60-vuotisjuhlalahjoituksena 200 000 euroa Science On a Spheren (SOS) – ”Tiedettä pallolla” -laitteiston hankintaan.

Heureka hankkii Science On a Sphere:n toisena tiedekeskuksena Euroopassa. SOS on Yhdysvaltain sää- ja valtamerentutkimusorganisaatio NOAA:n kehittämä vaikuttava esityslaitteisto, jolla globaalit ilmasto- ym. ilmiöt saadaan havainnollistettua visuaalisesti lumoavalla, ja helposti ymmärrettävällä tavalla.

Käytettävissä on laaja ohjelma- ja opetusmateriaalivalikoima maapallon ja muiden taivaankappaleiden pinnalla ja pinnan yläpuolella tapahtuvista ilmiöistä.

Palkinnot
TES:n Hyvä opettaja -palkinto myönnettiin yliopisto-opettaja Eetu-Pekka Heikkiselle ansioituneesta opetustyöstä. Eetu-Pekka Heikkinen toimii yliopisto-opettajana Oulun yliopiston prosessi- ja ympäristötekniikan osastolla.

TES:n Nuoren tutkijan palkinto myönnettiin tekniikan tohtori Mika Prunnilallle menestyksekkäästä tutkimustyöstä. Mika Prunnila toimii erikoistutkijana VTT:n Mikro- ja nanoelektroniikan osaamiskeskuksessa

Apurahat
Pääosa apurahoista myönnettiin eri tekniikan alojen jatko-opiskelijoille. Säätiö myönsi kymmenen kokovuosiapurahaa, suuruudeltaan 18 000 euroa, väitöskirjaa tekeville jatko-opiskelijoille.

Säätiö on erityisesti kannustanut ja tukenut jatko-opiskelijoiden ja postdoc-tutkijoiden pitkäaikaista työskentelyä ulkomailla. Säätiö myönsi tänä vuonna 14 postdoc-apurahaa. Säätiö on myös tukenut ulkomaisten jatko-opiskelijoiden opiskelua Suomessa. Tänä vuonna ulkomaisten jatko-opiskelijoiden osuus apurahansaajista on yli 10 %.


Tekniikan edistämissäätiö perustettiin vuonna 1949. Säätiön tarkoitukseksi määriteltiin teknillisen opetuksen, tutkimustoiminnan, jatko- ja täydennyskoulutuksen ja lahjakkaiden opiskelijoiden opintojen tukeminen sekä tekniikan yleinen edistäminen elinkeinoelämän eri aloilla ottaen erityisesti huomioon kunakin ajankohtana kokonaisuuden kannalta tärkeät tehtävät. Nämä tavoitteet sopivat säätiölle hyvin vielä tänäkin päivänä.

Säätiö on toimintansa aikana osallistunut useisiin merkittäviin teknisiin kehityshankkeisiin. Nykyään säätiö keskittyy lahjakkaiden, nuorten tekniikan opiskelijoiden ja tutkijoiden opiskelun ja tutkimustyön tukemiseen kiinteässä yhteistyössä yliopistojen kanssa.
www.kolumbus.fi/tes Takaisin edelliselle sivulle